Obavijest proizvođačima koštićavog voća

Upozoravamo poljoprivrednike da bi zbog povremenih oborina lokalnog karaktera, praćenih sparinom i  povišenom vlagom zraka, te najavljenim oborinama za sljedeći tjedan trebali provesti zaštitu nasada koštićavog voća uz poštivanje karence. Takvi uvjeti pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom  pepelnice (Podosphaera pannosa) i truleži ploda (Monilinia sp.).

Preporučamo redovite preglede  nasada voća i pravovremenu zaštitu sa jednim od navedenih registriranih pripravaka sa kraćom karencom:

Trgovački naziv pripravka Uzročnik bolesti kultura Karenca
INDAR 5 EW Monilijska trulež, pepelnica, Breskva, marelica, šljiva, 3 dana
TELDOR SC 500 Trulež plodova Breskva, šljiva, marelica 3 dana
LUNA EXPERIENCE Trulež plodova, pepelnica, kozičavost Breskva, 3 dana – breskva

7 dana – višnja

NATIVO 75 WG Trulež plodova, pepelnica,   hrđa Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
CHORUS 50 WG Trulež plodova Breskva, nektarina, marelica, šljiva, 7 dana
SIGNUM DF Trulež plodova Koštičavo voće 7 dana

Ukoliko se pregledom pronađu lisne uši  preporučamo suzbijati jednim od registriranih selektivnih aficida: Mospilan 20 SP ( K-14 dana), Calypso SC 480 (osim šljive, K-14 dana) . Visoke temperature i dalje će pogodovati i razvoju crvenog  voćnog pauka preporučamo redovito obavljati pregled nasada i po potrebi primijeniti pripravak: Envidor SC 240 ( dozvola na breskvi, nektarini,K 14 dana),Vertimec 018 ECVertimec Pro(breskva, nektarina, K 14 dana).

Upozoravamo poljoprivrednike da strogo vode računa o  karencama odabranih pripravaka radi berbe ranijih sorata koja je u tijeku!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom http://fis.mps.hr./trazilicaszb/, primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

Ambalažu pravilno zbrinite te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB za Šibensko – kninsku županiju provest će se na sljedećim lokacijama:

18.09.2019.

PZ Primošten Burnji (skladište) Draga 6 Primošten Burnji 10.00 – 11.30
Dalmacija vino Split d.o.o.

Radna jedinica Drniš

I. Meštrovića 38

(lokacija Cecela)

Drniš 13.00 – 15.00

Jelena Brkić Terzanović, dipl.ing.agr.

E-mail: Jelena.Brkic.Terzanovic@mps.hr

Pripremi za ispis