Obavijest vinogradarima

Vinogradare upućujemo na pregled nasada!!! Zbog visokog rizika od razvoja pepelnice odmah nakon završetka cvatnje preporučamo izvršiti kvalitetno preventivno tretiranje pepelnice vinove loze (Erysiphe necator) i plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

Protiv pepelnice vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi metrafenona, tebukonazola, tetrakonazola, miklobutanila.

Protiv plamenjače vinove loze prednost dati pripravcima na osnovi dimetomorfa, fosetila, metalaksila, cimoksanila.

Ukoliko postoji mogućnost i kada to temperature dopuštaju, u razmacima između dva tretiranja do omekšavanja boba, obaviti 1-2 sumporenja. Nastavno na obavijest od 10.06. 2019. godine o prisutnosti/pojavnosti američkog cvrčak kao i zelenog lozinog cvrčka upućujemo na daljnje praćenje naših obavijesti.

 U tablici izbor registriranih pripravaka za suzbijanje bolesti na vinovoj lozi pogodni za primjenu u trenutnoj fenofazi (izvor FIS na dan 21.06.2019.).

aktivna tvar trgovački naziv način djelovanja bolesti maksimalni broj tretiranja u vegetaciji
mankozeb+dimetomorf ACROBAT MZ kontaktno i sistemično plamenjača 5
folpet+dimetomorf FORUM STAR, SPHINX EXTRA 685 WDG   plamenjača, siva plijesan 2, 3
dimetomorf+ ametoktradin ORVEGO kontakno,sistemično, lokalno plamenjača 3
fosetil

 

AZIMUT 80 WG, ALFIL, ALFIL WG sistemično plamenjača 4
fosetil+ fluopikolid VERITA   plamenjača 3
mankozeb+fosetil ALFIL DUPLO kontaktno i sistemično plamenjača 3
piraklostrobin+metiram CABRIO TOP sistemično plamenjača,pepelnica 3
Folpet+cimoksanil CURZATE F   plamenjača, crna pjegavost 4
         
metalaksil M+folpet FOLPAN GOLD   plamenjača 3
fosetil+folpet MIKAL FLASH   plamenjača, crna pjegavost  
iprovalicarb+fosetil+folpet MIKAL PREMIUM F   plamenjača, crna pjegavost rozgve  
fosetil+fluopikolid PROFILER WG   plamenjača 3
benalaksil+mankozeb GALBEN M   plamenjača 3
benalaksil+folpet GALBEN F   plamenjača 3
mandipropamid+ folpet PERGADO F   plamenjača 4
mandipropamid+ mankozeb PERGADO M   plamenjača 4
mandipropamid+ oksamid AMPEXIO lokal-sistemično plamenjača 3
famoksadon+cimoksanil EQUASION PRO   plamenjača 4
Mankozeb+cimoksanil INDOMATE 505 WP kontaktno, sistemično plamenjača 4
fosetil+folpet+cimoksanil MOMENTUM TRIO,

MAGMA TRIPLE

kontaktno,sistemično plamenjača 6
ciazofamid MILDICUT 25 SC translaminarno plamenjača 8
metalaksil-M+mankozeb RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, ARMETIL M kontaktno i sistemično plamenjača 4
 

 

 

 

 

 

 

sumpor

CHROMOSUL 80, COSAVET DF, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, KUMULUS DF, SULFOLAC 80 WG,SUMPOR SC-80,BRIMFLO, THIOVIT JET, SULGRAN, SUMPOR WG 80,  

 

 

 

 

 

 

kontaktno

 

 

 

 

 

 

 

pepelnica

 

 

 

 

 

 

 

4

sumpor SUMPORNO PRAŠIVO kontaktno, putem para pepelnica 4
spiroksamin+ tebukonazol+ triadimenol FALCON EC 460 sistemično pepelnica 2
krezoksim-metil+boskalid COLLIS lokal-sistemično pepelnica 3
metrafenon VIVANDO sistemično pepelnica 3
piriofenon KUSABI sistemično pepelnica 2
krezoksim-metil STROBY DF sistemično pepelnica 2
tetrakonazol DOMARK ME sistemično pepelnica 3
difenkonazol+ciflufenamid DYNALI kontaktno i sistemično pepelnica 2
fluopiram+tebukonazol LUNA EXPERIENCE kontaktno i sistemično pepelnica 3
tebukonazol FOLICUR 250 EW, MISTIC EC, sistemik pepelnica 2
trifloksistrobin+tebukonazol NATIVO  WG   pepelnica 3
prokinazid TALENDO kontaktno pepelnica 3
prokinazid+tetrakonazol TALENDO EXTRA kontaktno i sistemično pepelnica 1
difenkonazol DIFCOR sistemično pepelnica 3
miklobutanil SYSTHANE 20 EW, FOND 12 E, SYSTHANE 24 E, MISHA 20 EW sistemično pepelnica 3

 Za sve dodatne informacije i pojašnjenja molimo obratiti se kroz individualna savjetovanja.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis