Obavijest poljoprivrednim proizvođačima paprike

Proteklih desetak dana obavljeno je sadnja paprike na otvorenom. Ukoliko i dalje bude prevladavalo ovakvo vrijeme, mogu se očekivati problemi sa pojavom bolesti .Od bolesti na paprici  imamo pojavu  gangrene korijenovog vrata (Phytophthora capsici), u vlažnim godinama česta je pojava bakterijoza ( Xsanthomonas spp), a posljednjih nekoliko godina imamo i  dosta jake pojave virusa (TSWV i dr).Osim ovih bolesti moguća je pojava, sive plijesni (Botrytis cinerea), pepelnice paprike( Levelillula taurica) te pjegavosti lista i ploda

( Cercospora spp., Alternaria spp., Colletotrichum spp.)

Ukoliko se u usjevu utvrdi prisutnost virusa obavezno je uništiti zaražene biljke te  provoditi suzbijanje tripsa i lisnih ušiju koji su najčešće vektori tih virusa. Osim toga potrebno je  uništavanje korova jer su oni  također staništa  štetnika i bolesti.

Tablica 2. Fungicidi registrirani u RH na paprici.

 

Aktivna tvar

 

Naziv pripravka

   

  Bolesti

 

Bakreni spojevi

Champion  50 WG

 

Neoram

bakterijske i gljivične bolesti osim pepelnice

bakterijoze

 

Sumpor

Sulgran

Microthiol special disperss

 

pepelnica

Metalaksil -M Fonganil gold gangrena korijenovog vrata
Propamikarb Proplant gangrena korijenovog vrata
Fosetil

Propamokarb

Previcur energy gangrena korijenovog vrata
Tetrakonazol Domark 40 ME pepelnica
Trifloksistrobin

Tebukonazol

 

Nativo 75 WG

 

pepelnica

 

 

Azoksistrobin

 

Ortiva

Tazer

Zakeo 250 SC

Zaftra AZT 250 SC

 

 

plamenjača

koncentrična pjegavost

pepelnica

Azoksistrobin

Tebukonazol

 

Custodia

 

pepelnica

Izopirazam Reflect pepelnica
Flutriafol Pointer pepelnica
Kalijev hidrogen karbonat  

Armicarb

 

pepelnica

Miklobutanil Ritual pepelnica
Pirimetanil Scala Siva plijesan
Piraklostrobin

Boksalid

 

Signum

 

pepelnica

Krezoksim-metil Stroby WG pepelnica
Ciprodinil

Fludioksinil

Switch 62,5 WG bijela trulež

siva plijesan

Za jačanje biljaka paprike u borbi protiv bakterijoza i ostalih bolesti moguće je koristiti  preparate na bazi  mikroorganizama (Bacillusa spp) : Mikroorganizmi, Pro bac, Ekstrasol i dr.

Jedan od najznačajnijih štetnika u proizvodnji paprike kako u zaštićenom prostoru tako i na otvorenom su tripsi (Thysanoptera).Praćenje štetnika vrši se pregledom cvijeta jer se tu najlakše uočava te postavljanjem plavih ljepljivih ploča. Kritičan broj za ove štetnike u paprici prema podatcima u literaturi je  tjedni ulov 10-15 tripsa po ploči.  Kod jake pojave potrebno je vršiti tretiranje, jer se štete kasnije očituju na plodu u vidu smeđih oštećenja poput mrežice.

Lisnih uši (Aphididae) sišu na listovima i kod jakog napada umanjuju asimilacijsku površinu, kritični broj spominje se broj od 100 ušiju na pregledanih 25 biljaka.

Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis) je također vrlo važan štetnika na paprici , štete čini   proizvođačima paprike u zatvorenom i otvorenom prostoru. Gusjenice  se ubušuju u plodove paprike i takav plod  podliježe napadu truleži.

Na paprici se mogu javiti i štete od žute kukuruzne sovice (Helicoverpa = Heliothis

armigera  ) i neke druge vrste sovica, čije gusjenice također rade štete na listovima ili plodovima.

Za suzbijanje štetnika u paprici navedeni su insekticidi u tablici 1.

Tablica 1.

Djelatna tvar Naziv preparata Namjena
Tiametoksam* Actara 25 WG lisne uši  
 

Metaflumizon

 

Alverde

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac, južnoamerički moljac rajčice,sovice  
Tiakloprid Calypso SC 480 lisne uši

 

 
Imidakloprid*  

Dali

 

lisne uši,staklenički štitasti moljac,  
Deltametrin Decis 2,5 EC

 

Decis 100 EC

Scatto

Rotor super

žuta kukuruzna sovica, kukuruzni moljac,sovice,lisne uši,stjenice  
Alfa-cipermetrin Fastac  10 EC lisne uši,staklenički štitasti moljci,sovice  
Lambda-cihalotrin Karate zeon insecti koji grizu i sišu,štitasti moljac,lisne uši  
Abamektin Vertimec 018 EC

 

Kraft 18 EC

c.pauci,minirajuće muhe,  trips  
Spinosad Laser kaliforniski trips  
Lufenuron Match 050 EC kukuruzni moljac  
Acetamipirid Mospilan 20 SP

Mospilan 20 SG

lisne uši,tripsi  
Pirimikarb Pirimor lisna uši  
 

Metoksifenozid

 

Runner 240 SC

 

chrysodeixis chalcites, karadrina

 
Emamektin benzoat Affirm žuta kukuruzna sovica,  karadrina

južnoamerički moljac rajčic, spodoptera

 
Indoksakarb Avaunt EC žuta kukuruzna sovica  
Piretrin Abanto

Krisant EC

Piretro Natur

Štitasti moljci  
 

*Dozvola samo u zaštićenom prostoru.

Prilikom odabira sredstava voditi računa o karencama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis