Obavijest proizvođačima krumpira

Obilaskom usjeva krumpira primijećena je pojava ličinki krumpirove zlatice.

Upozoravamo proizvođače da redovito obilaze usjeve i obrate pozornost na pojavu ličinki krumpirove zlatice.

Na mlade ličinke (do 4mm veličine) djeluju insekticid – regulator razvoja kukaca: Novodor 3 %.

Insekticidi koji djeluju na ličinke i odrasle oblike zlatice, a primjenjuju se kad je 20 – 40 % ličinki izašlo iz jaja, su: Calypso SC 480, Biscaya, Laser, Proteus 110 OD, Mospilan 20 SP, Mospilan 20 SG, Coragen 20 SC, Ampligo.

Mogu se koristiti i insekticidi iz skupine piretroida za suzbijanje krumpirove zlatice ali samo u područjima gdje nije zabilježena rezistentnost na piretroide:

Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Poleci Plus, Scatto, Rotor Super, Direkt, Fastac 10 EC

Sumialfa 5 FL, Cytrin Max, Afratrin, Ascot, Estrella.

Kemijska zaštita je opravdana ako je na svakom šestom busu prisutno 10 – 15 ličinki. Na manjim površinama preporučamo, kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša ručno pobiranje svih stadija krumpirove zlatice.

Pripravke primijeniti prema uputama koja se dobiju prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja, obavezu pravilnog zbrinjavanja prazne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja, te obvezu redovitog pregleda strojeva za primjenu pesticida (Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN br.14/14 i 115/18); Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN br. 142/12).

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis