Obavijest vinogradarima

Budući da su zadovoljeni svi parametri za razvoj bolesti u narednom razdoblju i dalje je potrebno intenzivno provoditi zaštitu vinove loze protiv plamenjače (Plasmopora viticola), pepelnice (Uncinula necator) te sive plijesni (Botritis cynerea).

Za suzbijanje plamenjače u fazi prije cvatnje vinove loze mogu se primijeniti neki od preparata: ELECTIS WG, FANTIC F, GALBEN F, MIKAL FLASH, MIKAL PREMIUM F, ACROBAT MZ, FORUM STAR, MILDICUT 25 SC, FOLPAN GOLD, RIDOMIL GOLD MZ PEPITE, itd.

Zaštitu protiv pepelnice preporučamo obaviti preparatima: COLLIS, CRYSTAL, DOMARK 40 ME, LUNA EXPERIANCE SC, FOND 12 E, NATIVO WG, POSTALON 90 SC, TALENDO, VIVANDO, itd.

Dozvoljeni preparati za suzbijanje sive plijesni su: PYRUS 400SC, CHORUS 75 WG, CANTUS, GEOXE, itd

Pregledom feromona zabilježena je pojava pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana) i to sredinom mjeseca travnja, obzirom da su se stvorili uvjeti za njegovo suzbijanje potrebno je primijeniti neke od insekticida: NURELLE D, RELDAN 22 EC, CORAGEN SC,  AFFIRM, CHROMOREL DLASER KS, AVAUNT 15 SC.

Obilaskom terena, na pojedinim lokalitetima uočena je pojava ličinki američkog cvrčka (Scaphoideus titanus).

U Republici Hrvatskoj na snazi je Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (NN 48/18) na temelju koje su svi vinogradari obavezni provoditi kontrolu svojih vinograda na prisutnost zlatne žutice vinove loze, odnosno pratiti pojavu američkog cvrčka. Stoga za njegovo praćenje preporučamo postaviti žute ljepljive ploče i to na srednju armaturnu žicu.

O pravovremenom suzbijanju američkog cvrčka biti ćete obavješteni u narednim preporukama.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis