Obavijest tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana i poriluka

Posljednja uputa za zaštitu lukovičastog povrća (luka, poriluka i češnjaka) upućena je prije dva tjedna (29.5. 2019.)! U proteklom je razdoblju započelo vađenje usjeva ranijih hibrida zimskog luka, a u narednih desetak dana isto očekujemo sa usjevima zimskog češnjaka!

Krajem mjeseca svibnja o.g. zabilježili smo neobično kišovito razdoblje: na svim je mjernim mjestima u danima 27.-31.5. 2019. palo od 63,6 mm (istočni dio Županije – Donja Dubrava) do 78,0 mm (središnji dio Županije – Mursko Središće)! Ali, tih je dana najveća količina kiše zabilježena u najzapadnijim dijelovima Županije: na području općine Štrigova čak 125,2 mm (mjerno mjesto Orehovčak)! Prosječne su dnevne temperature 26.-30. svibnja 2019. zbog sjevernog vjetra ponovno pale na vrijednosti 12,7 do 16,4°C, a prosječna dnevna vlažnost zraka tih je dana iznosila 90,3-99,8 %. Zadržavanje vlage na biljnim organima nakon 27. svibnja o.g. traje 7.365 minuta (bilježeno uz riječne doline)!

Nakon povijesno prohladno-vlažnog proteklog svibnja kada su prosječne mjesečne temperature zraka bile 3°C niže od očekivanja, u prvoj polovici mjeseca lipnja o.g. očekujemo jedno od najtoplijeg dijela godine mjereno u povijesti!

VAŽNO: Premda najviše dnevne temperature posljednjih tjedan dana dostižu vrijednosti 29,0-33,2°C, zbog temperaturne razlike dan-noć i blizine rijeka, gotovo svakodnevno bilježimo jutarnje rose (izuzev dana 7. i 8. lipnja kada zbog južnog vjetra jutarnje zadržavanje vlage u biljkama nije bilo izraženo)! U danima 1.-6. lipnja jutarnje zadržavanje vlage u usjevima je trajalo 425-610 minuta, a tijekom posljednja dvije noći ponovno blizu 500 minuta (protekle je noći na lokalitetima središnjeg dijela Međimurja palo nekolikom mm kiše, pa će zadržavanje vlage jutros ponovno trajati duže od 600 minuta)!

Naročito smo krajem proteklog mjeseca svibnja o.g. na svim uzgajanim lokalitetima lukovičastog povrća u Međimurju zabilježili vrlo povoljne uvjeti za razvoj plamenjače luka (Peronospora) i drugih uzročnika bolesti (npr. Botrytis, Stemphylium)! Plamenjača luka se jače razvijala tijekom proteklog svibnja na usjevima proljetnog luka iz lučice, a tijekom lipnja postoji veća opasnost za usjeve proljetnog luka uzgajanog izravno iz sjemena!

Ponavljamo upozorenje tržnim proizvođačima luka izravno iz sjemena (“proljetni luk”) koji usjeve navodnjavaju “kišenjem” (orošavanjem), da treba nastaviti sa mjerama zaštite protiv plamenjače, naročito ako se u blizini nalaze usjevi proljetnog luka uzgajani iz lučice. Usjevi luka dugog dana uzgajani iz sjemena trenutno su u vrlo osjetljivom stadiju na zaraze plamenjačom! 

U naredna četiri dana očekujemo porast temperatura na vrijednosti 33-34°C, pa većina tržnih proizvođača navodnjava kišenjem (orošavanjem) usjeve proljetnog luka uzgajane iz sjemena! Promjenu vremena s mogućim oborinama očekujemo početkom idućeg tjedna (17.-18.6. 2019.). U navodnjavanim usjevima vrlo su povoljni uvjeti za razvoj spomenutih bolesti luka. 

Stoga tržnim proizvođačima usjeva luka dugog dana preporučujemo provoditi redovite mjere zaštite od plamenjače (Peronospora) i plijesni (Botrytis spp.) sa skraćenim razmacima aplikacije (naročito u usjevima koji se navodnjavaju kišenjem-orošavanjem), uz primjenu dopuštenih sredstva za zaštitu bilja (fungicida) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Budući su zadnjih tjedan dana na svim mjernim lokalitetima temperature zraka veće od 30-ak°C, preporučujemo pratiti populaciju poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci) u usjevima luka, naročito na poljima gdje se luk uzgaja direktnom sjetvom sjemena. Kritična populacija tripsa značajno oštećuje nezaštićene usjeve luka uzgajane iz sjemena i naknadno omogućuje razvoj bakterijskih uzročnika truleži luka (Erwinia)! Stoga preporučujemo  poduzeti mjere usmjerene zaštite luka protiv ovog štetnika dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U usjevima proljetnog luka iz lučice kada glavice dostignu 40-50 % očekivanog promjera dodati i neko od registriranih sredstva protiv plijesni (Botrytis cinerea, Botrytis allii) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Uputa proizvođačima poriluka:

Proizvođače poriluka također obavještavamo o potrebama redovitih zdravstvenih pregleda usjeva i provođenje mjera zaštite od skupine biljnih bolesti koje napadaju ovu vrstu povrća: koncentrična pjegavost (Alternaria porri), bijela vršna palež (Phytophthora porri), hrđa (Puccinia porri) i obična pjegavost (Cladosporium allii). Potrebno je prepoznati uzročnike bolesti poriluka i pritom za njihovo suzbijanje koristiti neke od dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Također, usjeve poriluka tijekom vrlo vrućih ljetnih dana jače napada populacija poljskog ili običnog tripsa (Thrips tabaci), pa protiv ovog nametnika preporučujemo usmjerene mjere zaštite dopuštenim insekticidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

U kritičnim je godinama plamenjaču luka (Peronospora destructor) potrebno redovito suzbijati više puta s kraćim razmacima tijekom kritičnog razdoblja (naročito tijekom 4-12 razvijena lista), a utrošiti najmanje 400 litara škropiva/ha, uz obavezno dodavanje sredstva za poboljšanje kvašenja i prianjanja! 

Biljne uzorke sa neželjenim promjenama proizvođači lukovičastog povrća mogu dostaviti na determinaciju u Čakovec, Zrinsko-Frankopana 9/3 (Ministarstvo poljoprivrede, Područje Međimurske županije)!

mr. sc. Milorad Šubić,

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis