Obavijest vinogradarima

Sukladno Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (Grapevine Flavescense dorée) NN 48/2018.(NAREDBA) upućujemo posjednike vinove loze na području Primorsko-goranske županije (NEZARAŽENO PODRUČJE) da su obvezni provoditi PREVENTIVNE MJERE koje obuhvaćaju:

  • SUSTAVNO PREGLEDAVATI GLAVNE BILJKE DOMAĆINE VINOVU LOZU KRIŽANCE RODA VITIS, OBIČNU PAVITINU, RADI UOČAVANJA SIMPTOMA KOJI UPUĆUJU NA ZARAZU FITOPLAZMOM
  • U MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA VINOVE LOZE REDOVITO PRATITI PRISUTNOST VEKTORA AMERIČKOG CVRČKA ŽUTIM LJEPLJIVIM PLOČAMA
  • SUZBIJATI VEKTORA AKO SE UTVRDI NJEGOVA PRISUTNOST U VINOGRADIMA, MATIČNIM NASADIMA I RASADNICIMA PREMA NAREDBI
  • U SLUČAJU SUMNJE NA ZARAZU OBAVEZNO OBAVIJESTITI NADLEŽNOG FITOSANITARNOG INSPEKTORA (kontakti FITOINSPEKCIJA RIJEKA 422-805, 377-197, rijeka@mps.hr)
  • POSJEDNIK BILJA OBVEZAN JE ZAPUŠTENI VINOGRAD PRIVESTI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI TE GA REDOVITO OBRAĐIVATI I ODRŽAVATIU SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU (NN 20/18)

 

Više informacija o zlatnoj žutici vinove loze na informativnim predavanjima  Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kao i priređenom letku o Zlatnoj žutici vinove loze. Za dopunjeni  verzija broj 2 Akcijskog plana za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice za razdoblje od 2018. do 2021. klikni (ovdje).

Vinogradari (osim rasadnika i matičnih nasada) na području PGŽ nisu obvezni prema Naredbi pratiti žutim pločama američkog cvrčaka ali to svakako preporučamo kako bi da bi mogli utvrditi njegovu prisutnost. Ploče se postavljaju krajem lipnja/početkom srpnja, na srednju žicu, ranije nema potrebe jer u vinogradu nema odraslih oblika američkog cvrčka. U vinogradima do 10 ha za praćenje se postavlja 3 ploče koje potrebno mijenjati svaka 2-3 tjedna ili prema potrebi do kraja rujna.

U sklopu IPP poslova i ove godine pratimo prisutnost/pojavnost američkog cvrčka u vinogradima Vrbničkog polja, Jurandvora, Zvoneća, Novi Vinodolskog, Selca, Raba i Kastva o čemu ćemo redovno izvješćivati.

U vegetacijskoj sezoni 2018. na području Primorsko-goranske županije prema našim praćenjima zabilježena je prisutnost američkog cvrčka u niskoj populaciji SAMO NA PODRUČJU VRBNIČKOG POLJA.
 

lokalitet Prisutnost američkog cvrčka u sezoni 2018.
Jurandvor
Vrbničko polje +
Vinodol
Selce
Zvoneća
Rab

Simptomi žutice vinove loze pojavljuju se krajem lipnja i vidljivi su do kraja vegetacije. Kod većine sorti rubovi lišća uvijaju se prema naličju i list poprima karakteristični kopljasti izgled. Lisna plojka kod bijelih sorti požuti, a kod crvenih sorti pocrveni, obojenja počinju i obuhvaćaju žile, dijelovi lista mogu i nekrotizirati. Lišće je uslijed nagomilavanja ugljikohidrata krto pa se kod stiskanja u ruci mrvi.

Zlatnu žuticu vinove loze prenosi  američki cvrčak (Scaphoideus titanus), kojeg je potrebno obavezno suzbijati u demarkiranim područjima (zaraženom i sigurnosnom području).U NEZARAŽENOM području suzbijanje američkog cvrčka u vinogradima provodi se ako se utvrdi njegova prisutnost. Obzirom na kašnjenje vegetacije na području Vrbničkog polja tretiranje provesti nakon završetka cvatnje što ćemo još dodatno signalizirati.

U tablici pregled insekticida za suzbijanje američkog cvrčka na dan 10.06.2019. (izvor FIS)

AKTIVNA TVAR TRGOVAČKI NAZIV KARENCA ŠTETNI ORGANIZAM NAČI DJELOVANJA NAPOMENA
deltametrin DECIS 2.5 EC 7 g.moljci; američki cvrčak kontaktno u vinogradima maksimalno 1 puta nakon cvatnje do veličine bobica zrna graška; u rasadnicima maksimalno 2 puta
esfenvalerat SUMIALFA 5 FL 3 g.moljci, lozina zlatica, američki cvrčak, medeći cvrčak kontaktno američki cvrčak 3-4 tjedna nakon izlaska iz jaja; za ostale štetnike 1 primjena u vegetaciji
piretrini PIRETRO NATURA,

ABANTO, KRISANT EC

3 američki cvrčak, cvrčak kontaktno, želučano primjena nakon cvatnje, maksimalno 2 puta u toku vegetacije
klorpirifos-metil RELDAN 22 EC 21 g.moljci, lozin zeleni cvrčak, a.cvrčak, vunasta lozina uš, velika lozina uš, šljivina š.uš, limunov crvac, smokvin crvac, savijač pokožice ploda kontaktno, želučano ako se primjenjuje prije cvatnje, primijeniti najmanje 7 dana prije cvatnje; maksimalno 2 puta u sezoni u najmanjem razmaku od 14 dana
indoksakarb AVAUNT EC 10 g.moljci, g. savijač, zeleni lozin cvrčak, a.cvrčak kontaktno, želučano djelomično suzbija a.cvrčka, može se primijeniti do kraja srpnja; nikada se ne primjenjuje u cvatnji; može se primijeniti najviše 3 puta u vegetaciji uz razmak između primjena od 10 dana
cipermetrin, klorpirifos NURELLE D, CHROMOREL-D 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak kontaktno Ne smije se primijeniti u vrijeme cvatnje; u vrijeme cvatnje susjednih kultura ili korova kad pčele sakupljaju med; maksimalno 1 puta u toku vegetacije
cipermetrin CYTHRIN MAX 21 grožđani moljci, lozin zeleni cvrčak, američki cvrčak, grozdov savijač, cigaraš kontaktno, želučano maksimalno 1 primjena tijekom vegetacije

U zatravljenim nasadima prije primjene insekticida cvatući podrast treba pokositi a tretiranje obaviti u doba dana kada pčele više ne lete.

Podatci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

SMR10 Standardi za korištenje SZB na snazi od 01.01.2016. za sve korisnike potpora. Preporučena SZB primijeniti u skladu s rješenjem o registraciji ili dozvoli i uputstvu proizvođača. Profesionalni korisnici SZB dužni su voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine. Praznu ambalažu SZB, ambalažu s ostacima SZB i ostatke škropiva profesionalni korisnik dužan je odvojeno sakupljati i privremeno skladištiti do predaje ovlaštenoj osobi sukladno posebnom propisu koji uređuje gospodarenje otpadom (Akcija Prateći list za PGŽ u travnju tekuće godine; za pojedinačne odvoze kontaktirati ekologija@ciak.hr). Strojevi za primjenu SZB podliježu redovitim pregledima (jednom u 3 godine) kod ovlaštenih ispitnih stanica. Uvažavanje temeljnih načela integrirane zaštite bilja obveza je za sve poljoprivredne proizvođače.

Karmen Karlić, dipl.inž.agr.
e-mail: karmen.karlic@mps.hr

Pripremi za ispis