Obavijest proizvođačima lubenica i dinja

Poslije kiše zaštititi nasade lubenica i dinja od bolesti i štetnika, pri tom pazeći na registracije po kulturama i poštivati karence.

Zaštitu od Pepelnice napraviti s pripravcima Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Karathane gold 350 EC, Crystal, Indar 5 EW i dr.
Preventivnu zaštititu od uzročnika Pepelnice (Erysiphe spp.) Truleži stabljike (Didimella spp) i Plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) moguće je napraviti s Ortiva (dozvola na dinji).

Zaštitu od Plamenjače i Crne pjegavosti (Alternaria spp) moguće je napraviti pripravkom Acrobat MZ WG, Revus (dinja) ili Equation Pro, Ranman 400 SC i dr.

Za suzbijanje crvenih pauka (Tetranychus spp.) dozvoljeni su akaricidi: Kraft 18 EC, Vertimec 018EC, Zoom 11SC.
Kod pojave Kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) upotrijebiti jedan od pripravaka: Vertimec 018EC, Cythrin max.

Za suzbijanje lisnih uši (Aphis sp.)  koristiti pripravke : Calypso SC 480, Teppeki 500 WG, Cythrin max, Fastac 10 EC, Decis 100 EC, Scatto .

Sovice (Spodoptera sp) na lubenicama, mogu izazvati jako veliku štetu na kori lubenice, te je uputno čim se uoče prve gusjenice, a prije ubušivanja u plod napraviti tretiranje dopuštenim pripravcima uz dodatak okvašivača. Dozvoljeni insekticidi za sovice na lubenici i dinji: Affirm, Neemazal-T/S, Rotor super, Scatto,Laser, Cythrin max.

U ekološkom sustavu proizvodnje mogu se koristiti pripravci registrirani za takvu proizvodnju kao Aset ili , Boundary i sl. za štetnike kao i neki od registriranih bioloških pripravaka na osnovi trichoderma vrsta ili bacilus sp.  ili thiobacilus spp. za preventivu biljnih bolesti ili kao ojačivači .

Sredstva za zaštitu bilja primijeniti prema priloženoj uputi  ili etiketi, a sukladno registraciji.

Podaci o registracijama i dozvolama sredstava za zaštitu bilja nalaze se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS baza ) Ministarstva poljoprivrede na web adresi :

https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Zoran Kajić, dipl.ing.agr.
e-mail: zoran.kajic@mps.hr

Pripremi za ispis