Obavijest maslinarima

Maslinici u zaleđu županije ( zaleđe Skradina , Miljevci, zaleđe Vodica, Pirovca, Primoštena) ovisno o položaju i sorti nalaze se pred cvatnjom, odnosno neke od ranijih sorata su počele sa cvatnjom.

Praćenjem leta leptita 1. cvjetne generacije maslininog moljca (Prays oleae) na opažačkim mjestima zabilježen je slab let ispod praga štetnosti.

Tijekom idućeg tjedna nije potrebno provoditi zaštitu protiv navedenog štetnika u maslinicima u kojima se očekuje cvatnja.

IZUZETAK OD NAVEDENOG JE LOKALITET U ZALEĐU PIROVCA na kom je zabilježen jak let 1. generacije maslininog moljca te se maslinarima koji uzgajaju masline na navedenom području preporuča da pred cvatnju izvrše zaštitu maslina jednim od dozvoljenih pripravaka.

Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere PRRRH;  OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika, mogu koristiti jedan od pripravaka: ASSET, ili BATURAD WP, ili BIOBIT WP .

U konvencionalnoj proizvodnji može se koristit jedan od pripravaka čija je djelatna tvar: deltametrin (DECIS 2,5 EC, DECIS 100 EC, POLECI PLUS, SCATTO, ROTOR SUPER, RITMUS)

ili  dimetoat (CALINOGOR, CHROMOGOR, PERFEKTHION, ROGOR 40)

ili  fosmet (IMIDAN 50 WG).

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Nakon tretiranja ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja, a praznu ambalažu propisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

Pripremi za ispis