Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Većina ozimih žitarica nalazi se u fenofazi klasanja, obzirom na vremenske prilike na području naše županije, promjenjivo vrijeme, visoka relativna vlažnost zraka, stvoreni su uvjeti za razvoj gljivičnih bolesti kao što su smeđa pjegavost pljevica (Septoria nodorum), palež klasa (Fusarium spp.)

Obzirom na gore navedeno potrebno je izvršiti zaštitu jednim od fungicida: Amistar extra, Impact 25 SC, Folicur 250 EW, Prosaro 250 EC, Riza, Falcon EC 460, Legado, Caramba i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.
Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis