Obavijest ratarima

U fenofazi klasanja strnih žitarica potrebno je izvršiti zaštitu klasa i vršnog lišća od bolesti, jer njihovo zdravstveno stanje direktno utječe na nalijevanje zrna i sam prinos. Posebno podsjećamo da u vrijeme cvatnje dolazi do zaraze klasa koju uzrokuju gljive iz roda Fusarium (palež klasa). Fusarium vrste proizvode mikotoksine koji imaju štetno djelovanje na zdravlje ljudi i životinja. Razvoju bolesti pogoduje kišovito vrijeme tijekom cvatnje.

Stoga ratarima preporučamo da obiđu svoje usjeve, izvrše pregled njihovog zdravstvenog stanja te provedu tretiranje nekim od slijedećih fungicida: Zakeo Xtra, Ascra Xpro, Elatus Era, Opera Max, Yamato, Riza, Zamir,  …

Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
E-mail: mirta.k-bozuric@mps.hr

Pripremi za ispis