Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače žitarice da je obilaskom terena uočena pojava bolesti lista na većini pregledanih usjeva. Da bi imali dobar i kvalitetan prinos vrlo je važno lisnu masu a naročito list zastavice održati zdravim,  da bi došlo do pravilnog nalijevanja zrna.

Obzirom na najavu promjenjivog vremena za očekivati je daljnju  pojavu i širenje bolesti u žitaricama kao što su pepelnica (Blumeria graminis) na pšenici i ječmu, hrđe (Puccinia graminis) na pšenici, ječamu i zobi, pjegavost ječma siva i mrežasta (Rhynchosporium secalis, Pyrenophora tres), lisna pjegavost pšenice (Septoria tritici).

Ako je potrebno zaštitu izvršiti jednim od slijedećih  fungicida: Duett ultra, Prosaro 250 EC, Amistar 250 SC, Amistar opti, Falcon 460 EC, Sphere 535 SC, Tilt 250 EC, Controlon, Folicur EW 250 i dr.

Važno: upotrijebljeno sredstvo za zaštitu bilja koristiti sukladno etiketi priloženoj uz sredstvo, ambalažu zbrinuti na propisan način,, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Marijana Milušić dipl.ing.
Marijana.Milusic@mps.hr

Pripremi za ispis