Upravljanje eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu

U Ravenni je 6. i 7. ožujka 2019. godine održan Kick off sastanak koji je označio početak aktivnosti PRIZEFISH projekta. Projekt “Upravljanja eko-inovativnim lancima opskrbe u ribarstvu, kako bi se postigla dodana vrijednost jadranskih ribljih proizvoda” ili skraćeno PRIZEFISH, dio je prve prioritetne osi „Plava inovacija“ programa INTERREG Italija – Hrvatska. Na projektu sudjeluje uz vodećeg partnera šest hrvatskih i sedam talijanskih partnera koji su se prvi put službeno sastali u povijesnoj palači Rasponi dalle Teste u Ravenni kako bi uspostavili te započeli provođenje ključnih aktivnosti PRIZEFISH projekta. Sastanak je organizirao vodeći projektni partner Međuresorni istraživački centar znanosti o okolišu Sveučilišta u Bologni (UNIBO-CIRSA), a sastankom je predsjedala prof. Alessia Cariani.

Opći cilj projekta je premošćivanje teritorijalnih izazova  kako bi se razvio prekogranični lanac opskrbe, ali i sustavni razvoj proizvoda kojima bi se kapitalizirale prekogranične inovacije u svrhu dugoročnog povećanja ekonomske, ekološke i socijalne održivosti u obalnom području Jadrana. Za postizanje zadanog cilja, aktivnosti PRIZEFISH projekta usredotočene su na razvoj i implementaciju inovativnih ribljih proizvoda s dodanom vrijednošću koju donose eko oznake kako bi se osigurala ekonomska, ekološka i socijalna održivost ribarskog sektora.

Ministarstvo poljoprivrede je pripajanjem Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe preuzelo projekt kao projektni partner PP11. U provedbi predviđenih aktivnosti unutar pojedinih paketa sudjelovati će Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva kroz analizu i izradu potrebnih dokumenata te diseminaciju rezultata projekta

Cilj PRIZEFISH projekta sažet je u krilatici „Ribarimo bolje! Ostvarimo više! Očuvajmo Jadransko more!“

Ukupni proračun projekta: 3.117.680,00 eura (ERDF+Nacionalno sufinanciranje)

Sredstva Programa: 2.650.028,00 eura (ERDF)

Početak projekta: 01. siječnja 2019.

Kraj projekta: 30. lipnja 2021.

https://www.italy-croatia.eu/

Pripremi za ispis