Obavijest proizvođačima celera

Vrijeme je sadnje celera na otvoreno iz presadnica. Prije sadnje potrebno je suzbiti korove koji mogu ograničavati proizvodnju u početku rasta. Za tu namjenu registrirani su herbicidi: zemljišni za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i jednogodišnjih uskolisnih korova- GOLTIX WG 70 (jednogodišnji širokolisni korovi primjena prije nicanja ), DESSICASH 200 SL (jednogodišnji travni i jednogodišnji širokolisni korovi prije presađivanja), SHARPEN 330 EC ( jednogodišnji uskolisni i neki širokolisni korovi – 8-10 dana prije presađivanja), PENDUS 330 EC (Jednogodišnji uskolisni i neki jednogodišnji širokolisni korovi primjena 8-10 dana prije presađivanja), FOCUS ULTRA (Jednogodišnji i višegodišnji uskolisni korovi kada je korov u fazi 2-4 lista), CHALLENGE 600 (Jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji širokolisni korovi, primjena nakon presađivanja u stadiju 4-8 listova).

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN14/14)!

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis