Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške !

U nasadima jabuka cvatnja je na samom kraju dok je u nasadima krušaka završila.

U jutarnjim satima tijekom današnjeg dana na nekim lokalitetima su zabilježene infekcije krastavosti jabuke(Venturia inaequalis),  a za popodnevne sate se predviđa mogućnost pojave lokalnih oborina.

Zaštitu protiv ove bolesti potrebno je provesti pripravcima Score 250 EC, Difcor, Argo, Difenzone, Indar 5 EW uz dodatak nekog od slijedećih pripravaka Delan 700 WDG , Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45,Manfil- 75 WG, Manfil 80-WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb, Indofil 80

U nasadima gdje se javljaju  problemi sa pepelnicom moguće je dodati i neki od pripravaka na bazi sumpora: Cosavet DF, Chromosul 80, Thiovit jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Sumpor SC-80, Brimflo, Sulgran, Microthiol special disperss ili  pripravke na bazi strobulina :Stroby DF, Zato 50WG, Tercel WG.

Počelo je i praćenje leta  jabučnog savijača (Cydia pomonella)  te su zabilježeni ulovi ovog štetnika .Ulov minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) još nije zabilježen u kritičnom broju te za sada nije uočeno jače odlaganje jaja ovog štetnika. Upućuju se proizvođači da prate daljnje prognoze, kako bi dobili obavijest o potrebi suzbijanja.

U nasadima kruške praćena je pojava kruškine buhe (Psylla pyri ) početak je piljenja ličinki ovog štetnika. Upozoravaju se proizvođači da izvrše pregled i po potrebi izvrše tretiranje. Kod suzbijanja ovog štetnika preporuka je koristiti veće količine vode. Kod većine pripravaka koje imaju dozvolu za suzbijanje kruškine buhe potrebno je  dodavanje okvašivača ili bijelog ulja.

Dozvoljeni pripravci : Movento SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Apache, Harpun, Delegate 250  WG.

Kod upotrebe insekticida u voćarstvu potrebno je pokositi cvjetni podrast radi zaštite pčela.

 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna

Pripremi za ispis