69. EAAP Konferencija – prigoda za nova saznanja u stočarstvu

Tako je Republika Hrvatska ponovo bila domaćin nakon godišnje konferencije održane davne 1981. godine, a članica EAAP-a postala je putem Ministarstva poljoprivrede još 1952. godine.

Europska federacija za animalne znanosti (The European Federation for Animal Science) ili EAAP (skraćeno od ranijeg naziva European Association for Animal Production, Europska asocijacija za stočarsku proizvodnju) međunarodni je savez 38 zemalja članica iz Europe i šireg mediteranskog područja, osnovan uz potporu FAO-a 1949. godine. Glavni ciljevi EAAP-a su promocija i unaprjeđenje znanstvenih istraživanja u stočarstvu, održiv razvoj, dobrobiti životinja, očuvanje genetskih resursa i ruralnih područja. Radi ostvarenja zadanih ciljeva, održavaju se godišnje znanstvene konferencije, radionice, izdaju se znanstvene i stručne publikacije (Animal, Animal Frontiers, Advancesein Animal Biosciences), stručne knjige,  a u tu svrhu koriste se i društvene mreže.

Ovogodišnja konferencija održana je pod pokroviteljstvom Ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Na konferenciji su sudjelovali znanstvenici i stručnjaci iz područja animalnih znanosti iz Europe te mnogobrojnih zemalja s ostalih kontinenata, iz ukupno 60 država. Prisutno je bilo 1.247 sudionika. Ukupno je bilo izloženo 1.144 sažetaka, a održana su 692 usmena izlaganja koja su se odvijala kroz 71 znanstvenu sekciju te 452 znanstvena rada u sklopu sekcije Postera. Glavna tema ovogodišnje konferencije bila je „Konvencionalni i tradicionalni sustavi proizvodnje – novi izazovi“.

Izlaganja, prezentacije i rasprave o znanstvenim i stručnim dostignućima u europskoj i svjetskoj stočarskoj proizvodnji provodile su se kroz veliki broj radnih sekcija iz područja genetike, hranidbe, fiziologije, dobrobiti goveda, ovaca i koza, svinja, kopitara, peradi, divljači i akvakulture. Osobito je to važno za stjecanje novih ideja, kako za znanstvenike iz cijelog svijeta tako i za hrvatske znanstvenike, stručnjake i studente znanstvenih i stručnih institucija iz područja stočarstva, ali i nas iz Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe. Tako su konferenciji prisustvovali hrvatski znanstvenici s Agronomskog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Veterinarskog fakulteta i Sveučilišta u Zadru koji su predstavili rezultate znanstvenih radova iz područja govedarstva, svinjogojstva, ovčarstva i kozarstva, kvalitete stočarskih proizvoda, te akvakulture.

Kolege iz Hrvatske poljoprivredne agencije, osim što su bili domaćini, također su bili vrlo aktivni te su predstavili znanstvene radove iz područja genomske selekcije, govedarstva i kozarstva. Plenarna predavanja održana su drugog dana u prijepodnevnom dijelu kada je prvo predstavljeno stanje i perspektive stočarskog sektora u Republici Hrvatskoj dok su u sljedećim izlaganjima teme bile vezane uz utjecaj klimatskih promjena na stočarsku proizvodnju, trendove u peradarskoj proizvodnji i ulozi pojedinih grana stočarstva u sustavima proizvodnje hrane u budućnosti. Sudionicima je pružen uvid u najnovije rezultate istraživanja iz svih područja animalnih znanosti što je značajno za stjecanje novih znanja te isto tako ne manje važno, konferencija je korištena za neposredne kontakte s vodećim znanstvenicima iz tih područja. Istraživanja su prezentirali najeminentniji svjetski stručnjaci iz područja stočarske proizvodnje iz cijelog svijeta. Jedan od njih je u uvodu svog izlaganja naveo: znanost (animalna) je izvor raznovrsnosti, a raznovrsnost  i lokalno su u središtu znanosti. Na konferenciji su u ime službe sudjelovali ravnatelj HPŠSS Zdravko Tušek, Željko Kucjenić, pročelnik Podružnice Brodsko-posavske županije te mr. sc. Dario Zagorec, načelnik Odjela za stočarstvo. Cjelokupna 69. Godišnja konferencija Europske federacije za animalne znanosti – EAAP, bila je kako za Dubrovnik tako i za cjelokupnu Republiku Hrvatsku odlična promocija naše države.

 mr. sc. Dario Zagorec
načelnik Odjela za stočarstvo

Pripremi za ispis