Obavijest o objavi Pravilnika o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2018. godini

Ograničenje se ne odnosi na ribolovnu podzonu E1 sjeverno od spojnice rt Grota na otoku Cresu – rt Pelova na otoku Krku i podzonu E2.

Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje odredbe Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom („Narodne novine“, broj 102/17) i Pravilnika o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom moru („Narodne novine“, br. 148/04, 152/04, 55/05, 96/06, 123/09 i 130/09).

Također, u najavi je i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ pridnenim povlačnim mrežama – koćama za rujan/listopad 2018. godine.

Korisnici koji su zainteresirani za sudjelovanje u provedbi ove mjere dužni su o tome obavijestiti Upravu ribarstva do početka privremene obustave (16.09.2018. u 00:00 sati).

Valentina Andrić, mag. ing. morskog ribarstva
viša stručna savjetnica za ribarstvo

Pripremi za ispis