Održana radionica/tečaj cijepljenja voćaka i vinove loze u Kaptolu i Novom Štinjaku

Na tečaj se odazvalo 7 entuzijasta voćara, uglavnom amatera i hobista, od kojih su dvojica pristigla iz Zagreba i jedan iz Daruvara (Sirača).

Edukacija je započela predavanjima o povijesti cijepljenja voćaka i vinove loze, značaju cijepljenja, njegovim dosezima, te napokon o koristima (benefitima) od cijepljenja. Obzirom da provedba cijepljenja pred sam kraj lipnja rezultira kretanjem pupova još u ovoj vegetaciji, ovo se cijepljenje još zove i okuliranje na tzv. „budni pup“. Realno je očekivati da će mladica, potjerala iz ovoga pupa dovoljno narasti i dozrijeti (čit: „odrvenjeti“, tj. ligninizirati). Time je dobitak ove vrste cijepljenja jedna vegetacija ranijeg dolaska voćke (ili vinove loze) u stanje plodonošenja.

Prvi dio tečaja obuhvaćao je predavanje i pokazne vježbe u prostorima HPŠSS u Kaptolu. Za vježbe „cijepljenja u ruci“, doneseni su uzorci različitih voćnih vrsta i vinove loze, tj. ovogodišnje potjerale manje ili više sazrele mladice.

 Polaznici tečaja su najprije upoznati s osnovama higijene reza, važnosti čistoće reznog alata i pribora kako bi se u startu eliminirali svi potencijalni patogeni. Za ove potrebe korišten je 70%-tni alkohol, vata te zaštitni voćarski premaz.

Slijedio je prikaz niza kratkih video isječaka (klipova) o ljetnom cijepljenju voćaka i vinove loze, uključujući i način čuvanja tzv. „zrelih pupova“ na grančicama ili rozgvi u hladnjaku u trajanju do 3 mjeseca.

Zatim je izražena važnost oštrine sječiva na noževima za cijepljenje. Naime, oštrina sječiva na njima u direktnoj je korelaciji s postotkom primitka nakon cijepljenja.

Potom su pokazane sve vrste pupova (drvni, lisni i cvjetni) koji su u embrionalnom rastu (čit: začetku) u pazušcima lisnih stapki na jednogodišnjim granama. Pojavnost tih, novih pupova (koji se razlikuju po veličini, obliku i boji) na mladicama zove se još i tzv. „diferencijacija pupova“. Za proizvođače, voćare ili vinogradare, najznačajnija je upravo diferencijacija cvjetnih pupova.

Nakon toga, pokazane su tehnike reza pri cijepljenju (ergonomija držanja noža, položaj palca pri rezu, mirnoća pravca reza, brzina poteznog reza, kut reza te način odvajanja floema /“kore“/ od ksilema) kao i vrste mogućeg korištenja različitih tipova noževa za cijepljenje uključujući i tzv. „voćarsku hipu“, koju ponegdje još zovu i „kresač“. Hipa služi za finu obradu ruba rane na grani, nastale nakon reza, a sve radi lakšeg i bržeg zarastanja rane.

Slijedilo je pokazno korištenje različitih tipova veziva nakon cijepljenja. Najčešće se koriste cjepljarske gumice (no one obično nisu ni dovoljno dugačke niti elastične – pa na jakom suncu znaju puknuti). Pored gumica, mogu se koristiti kvalitetnije PVC ljepljive trake, specijalne trake za cijepljenje, ili prozirne tzv. „teflon trake“, ili uzdužno odrezani komadi PVC vrećica širine oko 4 cm, ili streč folija (odrezani komadi od tube, širine 4 do 4,5 cm), ili prirodna rafija, ili pamučna krpica s plastičnim vezivom ili krpica sa običnom (dlakavom) špagom (ili tzv. „sisal vezivom“).

Potom je svaki od polaznika ove edukacije osobno isprobao usvojena znanja okuliranja, vlastitim pokusima „u ruci“. Kod voćaka preferirali smo okuliranje na budni pup i tzv. „čip okulaciju“. Kod vinove loze, u ovo vrijeme prednost se daje cijepljenju na usječak tzv. metodom „zeleno na zeleno“ ili „zrelo na zeleno“. U novije vrijeme dosta se primjenjuje i metoda „nodij na nodij“ ili „cijepljenje na zaperak“.

Drugi dio tečaja odrađen je u voćnjaku g. Drage Antunovića, u Novom Štitnjaku, na jednoj visoravni nadomak Požege. Ondje je najprije demonstrator (autor ovoga teksta) osobno pokazao kako se izvodi pojedina operacija okuliranja, uz detaljna objašnjenja „caka“, kojih uglavnom nema u dostupnoj stručnoj literaturi.

Potom su svi polaznici edukacije osobno isprobavali sve naučeno.

Držimo da su svi malobrojni entuzijasti koji su pristupili ovom tečaju mogli dosta naučiti, no učinkovitost njihova usvojena znanja i vještina, zasigurno će najviše ovisiti o brojnosti njihovih pokušaja cijepljenja u budućnosti. (njem. poslovica: „Übung macht Meister!“ – slobodan prijevod autora: „Tek vježbom postajete prvaci!“).

Tomislav Božičević, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu,

Pripremi za ispis