Tečaj TOPPS- Water protection u Torinu

Projekt je sufinanciran od strane EU Life programa i provodi se uz potporu lokalnih partnera i udruga u različitim zemljama Europe. Tečaj je bio  ograničen na 30 osoba, a Hrvatsku su predstavljali djelatnici Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe Petra Pozder, i Hrvatskih voda; Đorđa Medić.  Koncept tečaja TOPPS je razviti i širiti okvir zajednički dogovorenih i praktičnih najboljih upravljačkih praksi čiji je cilj smanjenje ili uklanjanje onečišćenja voda od strane sredstva za zaštitu bilja. Dosljedna primjena najboljih upravljačkih praksi za zaštitu vode mora biti donesena u svakom od različitih koraka u procesu zaštite usjeva, odnosno pri planiranju raspršivanja, punjenja spremnika za prskanje, prskanja, čišćenja opreme i uklanjanja viška otopine pesticida. Ključni elementi koje treba riješiti u tom kontekstu jesu sami gubitci sredstva za zaštitu bilja, infrastruktura, oprema za aplikaciju i poljoprivredne prakse. Program tečaja bio je podijeljen na teoretski i praktični dio u laboratoriju i polju.

Tijekom prvog dana obrađena je tema gubitka sredstva za zaštitu bilja, kako smanjiti te gubitke, pravilno ponašanje osobe koja provodi zaštitu bilja, unapređenje opreme (čišćenje i punjenje/ transportiranje raspršivača)  i sama infrastruktura odnosno mjesto za pohranu / pranje i punjenje (Slika 1.).

Slika 1. Pravilno punjenje spremnika za prskanje

Drugi dan tečaja tema je bila  smanjenje gubitka sredstva za zaštitu bilja od raspršivanja –  teoretski i praktični dio (Slika 2.). Praktični dio sastojao se od prikaza poljskih raspršivača usjeva i  rasadnika, ručne opreme, prilagodbe raspršivača, dijagnoze rizika, učinci mjera ublažavanja te na kraju mjerenje zanošenja odnosno drifta (Slika 3.).

Slika 2. Gubitak sredstva za zaštitu bilja tijekom raspršivanja

 


3. Mjerenje drifta

Treći dan tema je bila smanjiti gubitke sredstva za zaštitu bilja od erozije, drenaže, odvodnje i ispuštanja. Uz to kretanje vode u tlu i krajoliku – analiza rizika, izvršiti reviziju rizika otjecanja na terenu, koje su mjere ublažavanja na terenu (u ili izvan polja) i koje su mjere ublažavanja za smanjenje rizika onečišćenja sredstva za zaštitu bilja uslijed drenaže i ispiranja. Praktični dio prikazan je na  terenskom području Tetto Frati (Slika 4).


Slika 4. Terensko područje Tetto Frati

Na kraju tečaja sudionici su upoznati sa svim tehničkim aspektima smanjenja gubitaka sredstva za zaštitu bilja u vodu te su obvezni prenijeti sva stečena znanja i praktična rješenja poljoprivrednicima koji ih mogu implementirati. Tečaj TOPPS naglašava potrebu za širom provedbom edukacija i korištenjem dosljednih preporuka.

Petra Pozder, mag. ing. fitomedicine
Petra.Pozder@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis