Javni uvidi i javne rasprave za Program gospodarenja G.J. „Bujske šume“, Višnjanske šume“ te G.J. „Mrgani – Žminj“

Javni uvid za G.J. „Bujske šume“ će biti moguć od 11. lipnja do 04. srpnja 2018. godine u prostorijama grada Umaga, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, a javna rasprava će se održati 04. srpnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati, u vijećnici grada Umaga, na adresi Giuseppe Garibaldi 6, 52470 Umag.

Javni uvid za G.J. „Višnjanske šume“ će biti moguć od 11. lipnja do 05. srpnja 2018. godine u prostorijama općine Višnjan, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati, a javna rasprava će se održati 05. srpnja 2018. godine s početkom u 18:00 sati, u Višnjanu palača MIANI, na adresi Istarska 23, 52463 Višnjan.

Javni uvid za G.J. „Mrgani – Žminj“ će biti moguć od 11. lipnja do 06. srpnja 2018. godine u prostorijama općine Kanfanar, radnim danom od 8:00 do 14:00 sati, a javna rasprava će se održati 06. srpnja 2018. godine s početkom u 14:00 sati, u vijećnici općine Kanfanar, na adresi Trg Marka Zelka 6, 52352 Kanfanar.

Tijekom javne rasprave šumoposjednici će biti upoznati sa Programom gospodarenja za šume šumoposjednika u gospodarskim jedinicama „Bujske šume“, „Višnjanske šume“ te G.J. „Mrgani – Žminj“, a isto tako i sa osnovnim odredbama Zakona o šumama vezanima za gospodarenje šumama šumoposjednika.

Primjedbe i prijedlozi u pisanom obliku mogu se predati za vrijeme trajanja uvida u gradu Umagu, općini Višnjan, općini Kanfanar ili na adresu PRO SILVA d.o.o. Trg Senjskih uskoka 1/2, ili na adresu HRVATSKA POLJOPRIVREDNO-ŠUMARSKA SAVJETODAVNA SLUŽBA, Sv. Teodora 2, 52100 Pula.

Raspravu će voditi ispred Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe mr.spec. Albin Lampe, dipl. ing. šum. i Ines Modrić, mag.ing.silv., a ispred izrađivača Programa Denis Stojsavljević, dipl. ing. šum.

 

Pročelnik Podružnice
mr.spec. ALBIN LAMPE, dipl. ing. šum.

Pripremi za ispis