Obavijest vinogradarima! 22.03.2018.

Mogućnosti suzbijanja prezimljujuće populacije (zimskih jaja) prenositelja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO): američkog cvrčka (Scaphoideus titanus)!

Vremenski uvjeti zbog neočekivano hladnog i snježnog razdoblja u prve dvije dekade mjeseca ožujka o.g. u većem dijelu nisu pogodovali radovima u vinogradima, pa većina vlasnika do blagdana Sv. Josipa (odnosno 19. ožujka o.g.) još uvijek nije završila zimsku rezidbu!

Prosječna temperatura zraka u prve dvije dekade mjeseca ožujka o.g. na području općine Štrigova (u vinogradu vinske sorte Rajnski rizling) iznosila je samo 3,0°C, a početkom mjeseca smo bilježili najniže vrijednosti -14,2°C (na dan 1.3. 2018.)! Nakon jačeg sjevernog vjetra zabilježenog tijekom jučerašnjeg dana još uvijek očekujemo nekoliko prohladnih noći s negativnim vrijednostima, a rast dnevnih temperatura >10°C zraka očekujemo tek nakon 24. ožujka o.g.!

Tijekom zimske rezidbe koja se provodila u danima 12.-16.3. 2018. na području Svetog Urbana na nekim je vinskim sortama zabilježen je „plač“ ili suzenja vinove loze (npr. Muškat žuti).

U proteklom zimskom razdoblju Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba iz Čakovca je održala sedam (7) informativnih predavanja za sve zainteresirane vinogradare u suradnji sa udrugama i jedinicama lokalne uprave i samouprave u Gornjem Međimurju (Železna Gora, Sveti Martin na Muri, Štrigova, Sveti Juraj na Bregu, Nedelišće)! Glavni povod tome je „Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO“ (NN 7/2013, NN 46/2017) i „Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja štetnog organizma Grapevine flavescence dorée MLO“ (NN 20/2016, NN 51/2017)! Ovom se Naredbom i Odlukom propisuju mjere za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze koju uzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO, a glavna biljka domaćin štetnog organizma je vinova loza (Vitis vinifera). Ostale biljke domaćini štetnog organizma jesu obična pavitina (Clematis alba), crna joha (Alnus glutinosa) i druge Vitis vrste (npr. direktno rodni američki hibridi) (npr. (Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.), dok je prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus). Do 2017. godine na području Međimurja su potvrđena tri žarišta (NN 51/2017) (na području katastarske općine Železna Gora, Sveti Urban i Dragoslavec Breg)! U žarištu (ø 1 km) i sigurnosnom području (ø 5 km) vlasnici vinograda obvezni su redovito pratiti populaciju američkog cvrčka vješanjem žutih ljepljivih ploča, prepoznati moguću pojavu prvih simptoma i provoditi program suzbijanja prirodnog širitelja – američkog cvrčka! Do epidemijskog širenja zlatne žutice nastupa samo u onim vinogorjima gdje su istovremeno prisutne štetni organizam (Grapevine flavescence doreé MLO) i prenositelj (američki cvrčak). Krajem protekle 2017. sezone tijekom provođenja prvog Natječaja radi obnove poljoprivrednog potencijala narušenog katastrofalnim događajem (unutar Mjere 5 Programa ruralnog razvoja, tip operacije 5.2.1.) šest je međimurskih vinogradara prijavilo jaku zarazu zlatnom žuticom (>20 %), te se pristupilo krčenju 2,78 ha inficiranih vinograda!

Američki cvrčak razvija jednu generaciju godišnje, a prezimi u stadiju jaja. Ženke odlažu jaja pod koru dvogodišnjeg drva, a ponekad pod stariju koru grana ili u zrelu jednogodišnju rozgvu. Obično su jaja odložena u skupinama 2-3-4 ili više (10) i nepravilno poredana na različite međusobne udaljenosti!

Mogućnosti i ograničenja suzbijanja zimskih jaja američkog cvrčka: Istraživanja u Francuskoj su potvrdila da je moguće krajem zime suzbijati prezimljujuća jaja američkog cvrčka (npr. učinkovit pripravak tada je bio pripravak Folidol ulje EC)! Stoga je moguće u nasadima gdje se pojavljuju simptomi za koje se sumnja da potječu od fitoplazmatskih žutica primijeniti nakon zimske rezidbe mješavinu insekticidnih i akaricidnih uljnih sredstva (npr. Bijelo ulje EC ili Svjetlo mineralno ulje EC ili Fito Ulje EC ili Ovipron Top EC ili Ovitex EC i sl.) sa organo-fosfornim pripravcima (npr. Chromorel-D EC ili Nurelle-D EC ili Reldan 22 EC) (vidi Tablicu 1.)! Osim djelotvornosti na zimska jaja cvrčka i grinja, istovremeno učinkovito djeluje na štitaste uši (Coccina), štetne gusjenice (npr. Boarmia, Noctuidae) i lozine grinje šiškarice (Eriophyidae)!

Bolji uspjeh ove mjere očekujemo kada za mirnog vremena u manjim nasadima tretiranje obavljamo leđnim prskalicama ("kasno-zimsko kupanje" trsja). Pritom se ne preporučuje miješati sumporne fungicidi (zbog moguće fito-toksičnosti sumporne pripravke koristiti barem tjedan dana odvojeno od uljnih sredstva).

Svakako ove mjere krajem zime-početkom proljeća treba provoditi prije razvoja cvatućeg podrasta u vinogradima (npr. crvena mrtva kopriva, maslačak) (radi zaštite oprašivača)!

U manjim vinogradima moguće je nakon obavljene rezidbe kombiniranim pripravcima Crveno ulje EC ili Modro ulje EC dodati jedan od organo-fosfornih insekticida (npr. dopuštenje u vinovoj lozi imaju pripravci Nurelle-D ili Chromorel-D)!

Važno: Moguću primjenu kombinacije mineralnih/parafinskih ulja sa organo-fosfornim insekticidom preporučujemo u manjim vinogradima (naročito sa vinskim sortama Rajnski rizling, Graševina) lociranim u sjeverno-istočnom i sjevernom dijelu Međimurskog vinogorja, gdje još uvijek na manjim pojedinačnim površinama rastu direktno rodni američki hibridi (npr. (Isabelle, Otello, Noah, Clinton i dr.)! Potrebno je tretirati i američke hibride!

Tablica 1. Mogućnost kasnog-zimskog suzbijanja američkog cvrčka i drugih najvažnijih štetnih organizama koji prezimljuju na vinovoj lozi:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena

Uljna sredstva

mineralno ulje

Svjetlo mineralno ulje, Bijelo ulje EC, Fito Ulje EC

3-4 %

parafinsko ulje

Ovitex EC, Ovipron Top EC

2-3 %

Organo-fosforni insekticidi

klorpirifos-metil

Reldan 22 EC

0,15-0,2 %

klorpirifos-etil + cipermetrin

Chromorel-D, Nurelle-D EC

0,4 lit./ha (0,04 %)

Vinogradare upozoravamo da su prve zaraze uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) moguće s otvaranjem zimskih pupova loze i pojave zelenog vršnog tkiva, uz dugotrajno vlaženje i vidljivu promjenu boje u srebrno-bijelu sa sitnim crnim točkicama na uzgojnoj rozgvi.

Moguće je u prvoj usmjerenoj zaštiti u vrijeme početka bubrenja pupova koristiti neki od bakarnih pripravaka. Bakarni fungicidi su ograničeni u integriranom vinogradarstvu, ali je njihova primjena smislena u nasadima s jačom pojavom apopleksije ili kapi vinove loze („eska“), odnosno naglog sušenja trsja tijekom vrućih ljetnih mjeseci. Također bakrene je pripravke smisleno koristiti početkom proljeća u vinogradima gdje se proteklih godina pojavljivao bakterijski rak (Agrobacterium tumefaciens)! U nasadima s uočenom pojavom bakterijskog raka preporučljivo je prije otvaranja zimskih pupova koristiti pojačanu koncentraciju nekog od bakarnih fungicida.

Tablica 2. Izbor nekih bakarnih pripravaka dopuštenih za primjenu u vinogradarstvu u našoj zemlji:

Djelatna tvar

Pripravak

Primjena*

bakarni oksid

Nordox 75 WG

0,1-0,15 %

bakarni oksiklorid

Bakreno vapno, Kupropin WP, Neoram WG, Rame Caffaro WP

0,2-0,75 %

bakarni hidroksid

Champion WP, Champion SC, Blauvit, Cuproline

0,2-0,45 %

bakar-hidroksid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška suspenzija, Bordoška juha, Bordoška juha Caffaro WP

0,75 %

bakar-hidroksid-Ca-klorid kompleks

Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra

0,5-1 %

kombinacija bakra i mineralnog ulja

Crveno Ulje, Modro Ulje EC

1-3 %

*pri izračunu količine potrebnog sredstva za zaštitu bilje pročitati uputu za odabrani pripravak i prilagoditi razvojnom stadiju sorte (koncentracije prilagoditi razvojnom stadiju pupova)!

VAŽNO: Napominjemo da mineralnom/parafinskom ulju (npr. Bijelo Ulje, Mineralno svjetlo ulje EC, Fito Ulje EC, Ovitex EC, Ovipron Top EC), te pripravcima koja sadrže mineralno ulje i bakar, (npr. Crveno ili Modro Ulje EC) ne preporučujemo dodavati sumporne fungicide! Preporučene mjere kasno-zimskog tretiranja vinograda preporučujemo obaviti nakon zimske rezidbe, u razvojnom stadiju početka bubrenja pupova vinove loze. Birati dane bez jačeg vjetra, s dnevnim temperaturama zraka većim od 5°C, a nakon primjene povišenih koncentracija mineralnog/parafinskog ulja temperatura zraka ne bi trebala padati na negativne vrijednosti! Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već isključivo metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis