Obavijest vlasnicima plantažnih nasada bresaka, nektarina, trešanja i šljiva 13.03.2018.

Premda je zima 2017./18. u svoja dva prosječno najhladnija mjeseca (prosinac 2017. i siječanj 2018.) na većini mjernih lokaliteta u Međimurju bila iznad očekivanih temperaturnih mjerenja (vidi Tablicu 1.), u zadnjoj dekadi mjeseca veljače 2018. zabilježili smo vrlo hladno i snježno razdoblje. Mjereno od kalendarskog početka ove godine zbroj prosječnih temperatura zraka većih od 0°C dosegnuo je zadnjih dana prvog tjedna mjeseca ožujka vrijednost 165°C!

Zbog iznadprosječno toplih mjeseca prosinca 2017. i siječnja 2018. (vidi Tablicu 1.) na zimskim  pupovima bresaka i nektarina već je tada bio vidljiv razvojni stadij B, odnosno početak bubrenja pupova! Budući je mjesec siječanj 2017. na većini međimurskih lokaliteta bio čak +4,4°C topliji od višegodišnjeg prosjeka, a tijekom zadnje dekade mjeseca veljače izmjerena 4 uzastopno ledena dana (25.-28. veljače 2018.) (s prosječnim dnevnim vrijednostima oko -10°C i najnižim vrijednostima od -17° do -20°C), valja tijekom rezidbe provjeriti mogući negativni utjecaj kasno-zimskih hladnoća na zdravstvenu ispravnost pupova!

Tablica 1. Neki meteorološki podatci (mjesečne temperature i oborine) za zimsko razdoblje 2017./18. zabilježeni mjernim uređajima na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom dijelu Međimurja:

Promatrano razdoblje

Trnovčak

Orehovica

Belica

Novakovec

D.Pustakovec

Prosjek*

Temperature zraka (°C)

veljača 2018.

-1,0°C

-1,2°C

-1,0°C

-0,9°C

-0,8°C

0,7°C

siječanj 2018.

4,5°C

4,4°C

4,4°C

3,6°C

4,3°C

0,1°C

prosinac 2017.

3,2°C

3,0°C

3,0°C

2,0°C

2,8°C

0,9°C

studeni 2017.

6,2°C

6,0°C

6,0°C

5,1°C

5,7°C

4,2°C

Oborine (mm)

1.-12. 03. 2018.

19,0 mm

16,6 mm

18,8 mm

15,2 mm

23,4 mm

54,8 mm

veljača 2018.

56,8 mm

63,0 mm

66,4 mm

64,2 mm

76,4 mm

43,3 mm

siječanj 2018.

31,0 mm

36,6 mm

35,0 mm

17,6 mm

36,4 mm

30,6 mm

*višegodišnji prosjek temperatura i oborina u promatranim mjesecima!

Protekla je tri dana zabilježen vrlo jaki južni vjetar brzine do 32 km/h!

U narednim danima treba završiti zimsku rezidbu, te planirati i početi provoditi prve usmjerene zaštite bakarnim pripravcima. Preporučujemo birati dane i sate kada će izostanak vjetra i narednih oborina to omogućiti!

U naredna 4 dana očekujemo prestanak jačeg južnog vjetra uz moguće oborine pri temperaturama zraka 7° do 11°C, a već tijekom narednog vikenda (18.3. 2018.) pad vrijednosti do -2°C (uz novi snijeg)!

Zbog jače pojave gljivičnih bolesti na koštičavim voćkama u ranijim sezonama, među kojima ističemo kovrčavost lišća bresaka i nektarina (Taphrina deformans), rogač šljive (Taphrina pruni), palež grančica i trulež plodova (Monilinia laxa, Monilinia fructigena, Monilinia fructicola), kozičavost lišća trešanja i višnje (Blumeriella jaapii), te šupljikavost lišća (Stigmina carpophilla), važno je prilikom zimske rezidbe ukloniti sve osušene grančice ili grane i zaostale "mumificirane" plodove u krošnjama. Povišenu koncentraciju bakarnih pripravaka je potrebno primijeniti u vrijeme bubrenja, a prije samog otvaranja zimskih pupova koštičavih voćaka. Moguće je koristiti različite trgovačke pripravke navedenih u Tablici 2.

Tablica 2. Neki bakarni*(**) i organski pripravci registrirani za suzbijanje kovrčavosti lišća (Taphrina deformans) bresaka i nektarina u Republici Hrvatskoj:

Djelatna tvar

Pripravci

Primjena

 

bakreni oksiklorid

 Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro WP, Neoram WG

 

0,5-1 %

bakreni hidrokisd

Champion WP i WG, Champion flow SC

0,5-1 %

bakar-hidrokisid-kalcij sulfat kompleks

Bordoška juha caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica

 

1,5 %

bakar-hidrokisd-Ca-klorid kompleks + cink sulfid

Cuprablau Z WP

0,8 %

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

0,2 %

bakar & mineralno ulje

Crveno Ulje EC, Modro Ulje SC

2-3 %

ditianon

Delan 700 WDG

0,075-0,1 %

dodine

Chromodin WP

0,1 %

ciram

Ziram 76 WG

2,5 kg/ha

tebukonazol & trifloksistrobin

Nativo WG

0,02 %

*bakarni su fungicidi osim kovrčavosti lišća bresaka i nektarina djelotvorni i na druge gljivične i bakterijske bolesti koštičavog voća (npr. šupljikavost lišća, palež grančica)!

(**)VAŽNO: sve voćare i druge poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Aplikaciju je potrebno provesti za mirnog vremena, pri temperaturama zraka većim od 5°C i povišenoj relativnoj vlažnosti zraka, uz nešto veći utrošak škropiva. U manjim nasadima uz okućnice ili vikendice ove zaštitne mjere je moguće obaviti na većini voćnih vrsta. Dopuštenje za amatersku primjenu imaju u našoj zemlji pripravci: Crveno ulje EC,  Cuprablau-Z, Neoram WG, Bordoška juha 20 WP Manica, Mineralno svjetlo ulje i Bijelo ulje EC! Pojedinačne voćke uz okućnice preporučujemo "okupati" zaštitnim bakarnim sredstvima u kombinaciji s mineralnim/parafinskim uljem, a u plantažnim nasadima bresaka u punoj rodnosti utrošiti barem 600-700 litara škropiva/ha.

U narednom mjesečnom razdoblju (u drugoj polovici mjeseca ožujka o.g.) nakon otvaranja pupova i pojave najmlađeg zelenog tkiva, a ovisno o količinama i rasporedu najavljenih oborina, moguće je ponoviti preventivnu zaštitu protiv gljivičnih bolesti koštičavog voća primjenom jednog od organskih površinskih fungicida, navedenih u Tablici 2.! Djelatna tvar ciram je dopuštena samo na breskvama, ditianon na breskvama, nektarinama, marelicama i trešnjama, dodine  na breskvama, višnjama i trešnjama, a kombinacija tebukonazola & trifloksistrobina osim na breskvama i nektarinama ima dopuštenje za primjenu u šljivi i trešnji.

U kišnim su uvjetima kasno-zimski i(ili) rano-proljetni razmaci tretiranja samo 8-12 dana. Ocjenjujemo vrlo veliku opasnost od primarnih zaraza uzročnicima roda Taphrina (breskve, nektarine, šljive) ako u drugoj dekadi mjeseca ožujka o.g. zabilježimo iznadprosječne količine oborina (npr. više od 60 mm)!

Naime, prema višegodišnjim iskustvima iz ranijih sezona najjače zaraze lišća bresaka i nektarina uzročnikom kovrčavosti lišća u najsjevernijoj hrvatskoj županiji očekujemo kada u mjesecu ožujku zabilježimo barem 10 kišnih dana tijekom kojih pada ukupno 60 ili više mm kiše! Tada samo jedna ili dvije mjere zaštite ne daju željene rezultate. Primarne zaraze osjetljivih voćaka su moguće u razdoblju od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška, odnosno do otvaranja prvih cvjetova bresaka i nektarina! Zaraza lišća na slabije zaštićenim breskvama i nektarinama uzročnikom kovrčavosti će biti veća, ako u navedenom kritičnom razdoblju bilježimo više oborina i duže zadržavanje vlage u krošnjama!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis