Poziv na uvodno predavanje izrade Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za GJ „Kutinske šume“

Program gospodarenja za GJ „Kutinske šume“ obuhvaća katastarske općine:
Kutina, Šartovac, Čaire, Kutinica, Selište, Mikleuška  i Repušnica
.

Naručitelj radova izrade programa gospodarenja šumama šumoposjednika je Savjetodavna služba.

Izvođač radova je Salix Plan d.o.o., Čalogovićeva 11, Zagreb.

Predavanje organizira i vodi Savjetodavna služba Podružnica Sisačko moslavačke županije.

Za Savjetodavnu Službu: Goran Abramović, dipl. ing. šum. stručni savjetnik za šume šumoposjednika.

Za izvođača radova: Milan Cindrić, dipl. ing. šum.

Svi zainteresirani mogu se javiti na broj 099 331 7709 za više informacija o predavanju i prijavu za sudjelovanje.

 

Goran Abramović, dipl. ing .šum.

Pripremi za ispis