Dobra praksa ekološke i biodinamičke proizvodnje u voćarstvu

Seminar je održan u organizaciji Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarskih zavoda Celje i Ljubljana i Društva ekoloških voćara Slovenije „Eko Topaz“.

Svoje bogato tridesetogodišnje iskustvo u biološko dinamičkim uzgoju voća prisutnima je iznio proizvođač Alex Terzer (vlasnik gospodarstva Hof am Burgenfleck) kroz predavanje koje je sa znanstvene strane potkrijepio savjetnik Istraživačkog centra u Leimburgu (Italija) Claudio Casera.

Gospodin Terzer smatra da je osnovni princip proizvodnje individualnost poljoprivrednog gospodarstva. Kao vlasnik PG-a smatra se odgovornim za gospodarstvo, te nastoji da gospodarstvo bude samodostatno. Gospodarstvo Hof am Burgenfleck veličine je 10 hektara. Uzgoj jabuke pokriva oko 8 hektara na kojima se gospodari po ekološkim i biodinamičkim smjernicama.

U nasadu su zastupljene sljedeće sorte jabuka: Topaz, Florina, Gala, Geneva, Jonathan, Star King, Braeburn, Red Chief, Meran, Golden Rush.

Zbog sveobuhvatne biodinamičke proizvodnje na gospodarstvu drže 6-8 krava, radi proizvodnje komposta. Kompost priprema po principima biodinamike, a kompostnu hrpu preparira biodinamičkim pripravcima. Dobiveni kompost raspoređuje u voćnjak svake druge godine. U međurednim dijelovima voćnjaka kosi travu i suši ju kako bi dobio sijeno za potrebe ishrane krava.

Radi biološke raznolikosti na gospodarstvu je oko voćnjaka zasadio živicu s raznovrsnim biljnim vrstama. Time je povećao prisutnost korisnih vrsta u samom nasadu.

U nasadu ima i 15 košnica medonosnih pčela. One su važne za redovito oprašivanje voćnjaka, a sukladno biodinamičkim načelima pčele unose harmoniju u nasad.

Jabuke koje uzgaja proizvedene su na podlogama M 4, M 11 i M 24. Razlog tomu je manji napad uzročnika bolesti i voluharica. Kako bi se lakše prilagodio zahtjevima tržišta, određen broj stabala jabuke zasadio je na podlozi M 25 (Gala) i MM 106, a dio jabuka na podlozi M 9 (rani dolazak u rod) jer ne zna koje sorte jabuke će tražiti potrošači.

Tijekom vegetacije na gospodarstvu redovito primjenjuje biodinamičke preparate P 500P i P 501 te preparat po Mariji Thun.

Preparat P 500P prska se po tlu i obogaćuje mikrobiološki život u tlu, pospješuje rast korjenovog sustava i samih biljaka.

Preparat P 501 prska se po biljkama u vegetaciji, a utječe na asimilaciju, zdravlje biljaka i vrijeme dozrijevanja. Ujedno utječe na nutritivnu kvalitetu tretirane jabuke (sadržaj polifenola, vitamina, minerala).

Preparat po Mariji Thun redovito se upotrebljava nakon košnje i unosa zelene gnojidbe u tlo jer pospješuje procese razgradnje organske tvari.

Problem štetnih organizama u voćnjaku rješava preventivnim pristupom tj. primjenom biodinamičkih preparata, BD komposta  te primjenom vapneno sumporne juhe. Primjenu vapneno sumporne juhe planira ovisno o vremenskim uvjetima za ostvarenje infekcije mrljavosti  lista i krastvosti ploda jabuke (Venturia inaequalis), a prema Millsovoj tabeli.

Protiv štetnih kukaca koristi ulje dobiveno iz plodova indijskog drveta nim (Azadirachta indica) i mineralna ulja. Za jabučnog savijača koristi metodu konfuzije, a prema potrebi mikrobiološki insekticid Madex. U Južnom Tirolu se u cilju smanjenja šteta od jabučnog savijača nasadi prekrivaju mrežama.

Svi biodinamički preparati proizvode se na gospodarstvu Hof am Burgenfleck. Preparate koriste svi članovi voćarske zadruge Osiris, čiji član je i ovo gospodarstvo. Zadruga broji 25 članova koji obrađuju 150 ha voćnjaka.

Zadruga proizvodi jabuke, jabučni sok i ocat, te ekološka sredstava za čišćenje na bazi octa. Svoje proizvode plasirali su ranijih godina na srednje europsko tržište dok posljednjih godina većinu proizvoda plasiraju na talijanskom tržištu.

Savjetnici za ekološku poljoprivredu Savjetodavne službe sudjelovali su na seminaru u Ljubljani zajedno sa 70-tak voćara s područja Slovenije uz napomenu da je zbog velikog interesa proizvođača isto predavanje održano i 13. siječnja 2018. u Sevnici.

Obogaćeni znanjem i pozitivnim primjerima biodinamičke prakse savjetnici su spremni prenijeti svoja iskustva svim zainteresiranim stranama.

Natalija Peter-Hunjadi, dipl. ing. agr.
stručni savjetnik

Pripremi za ispis