Održana edukacija „Uzgoj ukrasnog drveća i grmlja“ u Varaždinskoj županiji

Sukladno važećem Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu korisnik koji je podnio zahtjev za plaćanja za mladog poljoprivrednika dužan je do 31. prosinca 2017. godine dostaviti podružnici Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju. Ne ispunjavanje ove obveze ima za posljedicu povrat isplaćenih sredstava za plaćanja za mlade poljoprivrednike. Program navedene edukacije  organiziran je od 04. do 07. prosinca 2017. godine u prostorijama  Savjetodavne službe  Varaždinske županije.

Polaznici tečaja dobili su informacije o uzgoju i značaju ukrasnog grmlja i drveća, stanju rasadničarstva u Republici Hrvatskoj, morfološkim značajkama najvažnijih vrsta, sadnji  te štetnim organizmima ukrasnog grmlja i drveća. Osim prethodnih tema, polaznici su dobili i informacije o primjeni ukrasnih vrsta drveća i grmlja, proizvodnji cvijeća, fitoupisniku kao i temama vezanim za agroekonomiku. U sklopu ove edukacije i provedbe praktičnog dijela determinacije ukrasnih vrsta, održana je i radionica izrade adventskih vjenčića zajedno s prisutnim članovima Udruge vrtlara Varaždinske županije.  Polaznici su kroz anketu izrazili zadovoljstvo provedenom edukacijom te zanimljivosti tema ocijenili odličnim ocjenama.

Petra Pozder, mag. ing. fitomedicine
Mara Bogović mag.ing.agr. pročelnica Podružnice

Pripremi za ispis