Obavijest maslinarima! 08.11.2017.

Preporučujemo maslinarima, nakon obavljene berbe, zaštitu nasada protiv uzročnika ekonomski najznačajnije bolesti masline – paunovoga oka (Spilocea oleagina).

Zaštitne bi mjere valjalo provesti dočim se stabiliziraju vremenske prilike.

Najbolje je uporabiti jedan od navedenih raspoloživih pripravaka s dozvolom:

CUPRABLAU-Z ili

DIFCOR ili

NATIVO 75 WG ili

NEORAM WG ili

NORDOX 75 WG

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Provedbom zaštitnih mjera nužno se pridržavati uputa proizvođača rabljenog sredstava za zaštitu bilja!

Upozoravamo na urednu popunu evidencijske liste rabljenih pripravaka, kao i na njihovo prikladno zbrinjavanje nakon uporabe!

 

Ivan Šimičević,dipl.ing.agr.
E – mail: Ivan.Simicevic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis