Obavijest poljoprivrednim gospodarstvima! 23.10.2017.

U studenom započinje godišnja akcija sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Međimurja!

Tvrtka CIAK u suradnji sa CROCPA tijekom mjeseca studenog 2017. u Međimurju započinje akciju organiziranog zbrinjavanja ambalažnog otpada od kemijskih sredstva za zaštitu bilja prema rasporedu navedenom u Tablici 1.!

Tablica 1. Vrijeme i mjesto prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja:

Datum

Lokacija

Adresa

Vrijeme

03.11. 2017.

(petak)

Donji Kraljevec

PZ Čakovec, Kolodvorska 74

8.00-12.00

09.11. 2017.

(četvrtak)

Kotoriba

PZ Čakovec,

Sajmišna bb

8.00-11.00

13.11. 2017.

(ponedjeljak)

Štrigova

Kocen Agro d.o.o.

Štrigova 76

8.00-11.00

16.11. 2017.

(četvrtak)

Sveti Martin na Muri

Agromartin d.o.o.,

Čakovečka bb

8.00-10.00

20.11. 2017.

(ponedjeljak)

Belica

Dodlek Agro

Lipovke 6

8.00-11.00

23.11. 2017.

(četvrtak)

Dunjkovec

Poljoposavec d.o.o.

Matije Gupca 5a

8.00-10.00

VAŽNO: Sakuplja se isključivo prazna ambalaža onih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroavant, Agrochem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroScience, Danon, Florel, Genera, Iskra Zelina Kemijska Industrija, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton i Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena! Za ambalažu ostalih tvrtki koje nisu dio projekta poljoprivrednici se moraju obratiti uvoznicima tih proizvoda (kontakt se nalazi na etiketi proizvoda). Ambalaža folijarnih gnojiva ne spada u opasan otpad, te se nakon trostrukog ispiranja može zbrinuti sa ostalim plastičnim komunalnim otpadom!

VAŽNO: Molimo poljoprivrednike koji imaju 100 kg ili 1 big bag (cca 1m³) ili više ambalažnog otpada da ne donose isti na sabirna mjesta već se izravno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel. 01/3463-521 ili e-mail: ciak@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje na njihovoj lokaciji!

Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list za opasni otpad (obrazac PL-Oo) te Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (obrazac DFKSO). Navedeni obrasci se mogu kupiti u knjižarama "Narodnih novina".

Upute za popunjavanje obrazaca "Prateći list za opasni otpad" i "Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada" možete vidjeti na web-stranici www.ciak.hr.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis