Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 20.10.2017.

Ozime žitarice u jesen zakorovljuju ozimi korovi: širokolisni (bročika, kamilica, mišjakinja, čestoslavica, crvena mrtva kopriva, divlji mak) i travni (slakoperka, vlasnjača, mišji repak, divlja zob) te su im konkurencija za prostor, svjetlo, hranu i vodu. Slakoperka ili pahovka (Apera spica-venti) dominantna je jednogodišnja korovna trava na mnogim poljima ozime pšenice te uzrokuje značajne gubitke u prinosu ako se ne suzbije i jedan je od glavnih razloga isplativosti jesenskog suzbijanja korova u ozimim žitaricama.

Jesensko suzbijanje korova može se, ovisno o odabranom preparatu, obaviti odmah nakon sjetve, a prije nicanja usjeva ili nakon nicanja usjeva (najčešće u fazi tri lista). Dobro je znati da se žitarice ne smiju tretirati u fazi nicanja.

Za suzbijanje i jednogodišnjih širokolisnih i uskolisnih korova mogu se koristiti herbicidi:

Alister Grande – za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u ozimoj pšenici i pšenoraži nakon nicanja kulture u stadiju 2-4 lista

Alister New – za subijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici od tri razvijena lista do završetka busanja

Tolurex 50 SC – za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisni korova u ozimoj pšenici i ječmu nakon nicanja do početka busanja usjeva

Tornado Forte – za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisni korova u ozimoj pšenici, ječmu i pšenoraži nakon nicanja od razvoja 3 lista do početka busanja usjeva

Sharpen 330EC – za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisni korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja žitarica ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica

Pendigan 330 EC – za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisni korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja žitarica ili nakon nicanja, a prije početka busanja žitarica

Stomp 330 EC – za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici, ječmu i raži nakon sjetve, a prije nicanja usjeva

Stomp Aqua – za suzbijanje jednogodišnjih korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja usjeva

Filon 80 EC – za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisni korova u ozimoj pšenici, ječmu, raži i pšenoraži nakon sjetve, a prije nicanja žitarica, ali samo ako je osigurana dobra pokrovnost sjemena (dubina sjetve najmanje 2-3 cm) ili nakon nicanja žitarica do početka busanja

Glavni nedostatak jesenske primjene herbicida u žitaricama je što ovim tretiranjem ne suzbijamo višegodišnje korove!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

 

Mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis