Program gospodarenja za GJ Krapinske šume

Program gospodarenja za GJ „Krapinske -šume“ obuhvaća katastarske općine:

Krapina,,Putkovec,Gornja Pačetina,Krapina – grad, Škarićevo ,V. Ves,Petrovsko i Svedruža.

Izvođač radova je Pro Silva d.o.o., Zagreb.

Predavanje će se održati za sve zainteresirane šumoposjednike s područja katastarskih općina.

Za Savjetodavnu Službu: Pavlina Bosec, dipl. ing. šum. viši stručni savjetnik za šume šumoposjednika

Za izvođača radova: Denis Stojsavljević, dipl. ing. šum.

Pavlina Bosec, dipl. ing. šum. 
Viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis