Uputa vinogradarima o zlatnoj žutici vinove loze! 08.09.2017.

Zlatna žutica je u vinogradima nabolje uočljiva početkom rujna!

U okviru Natječaja koji provodi Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za provedbu Mjere 5, Podmjere 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. s ciljem obnove uništenih resursa na poljoprivrednim gospodarstvima moguće je zatražiti troškove obnove vinograda koji su iskrčeni temeljem jače zaraze zlatnom žuticom (Flavescence dorée syn. Candidatus Phytoplasma vitis)! Detaljnije informacije o provedbi navedenog Natječaja moguće je dobiti u Savjetodavnoj službi u Čakovcu!

Što je zlatna žutica vinove loze?!

To je trenutačno najopasnija i neizlječiva bolesti vinove loze, raširena samo u Europi! U vinogradima gdje se zlatna žutica pojavi brzo se širi prenositeljem (vektorom) američkim cvrčkom (Scaphoideus titanus), pa bez provedenih mjera zaštite bilježimo velike štete u gubitku uroda i propadanju zaraženog trsja! Bolest zlatne žutice vinove loze uzrokuju mikroorganizmi smješteni u žilnom staničju floema, stanične strukture slične bakterijama, ali bez čvrste stjenke. Kada se uzročnici ove bolesti umnože do brojnosti koja začepljuje žilno staničje koje sprovodi hranjive tvari iz lišća u grozdove, drvo i korijen pojavljuju se karakteristični simptomi: uvijanje plojke prema naličju, žućenje lišća odnosno crvenjenje kod tamnih sorata, sušenje cvata, venuće formiranog grozda te slabije dozrijevanje mladica na inficiranom trsju! Fitoplazme se isključivo umnožavaju u osjetljivom biljnom tkivu, te njihovim prirodnim širiteljima (vektorima): cikadama ili cvrčcima! Osnovni način širenja fitoplazmoza vinove loze na veće udaljenosti je trgovina latentno zaraženim loznim cjepovima, a na manje udaljenosti pomoću vektora (cikada ili cvrčaka)!

VAŽNO: Stanje u Međimurskom vinogorju!

U Međimurju smo prve simptome fitoplazmatskih žutica primijetili krajem još ljeta 2001. i 2002. godine (prije 16 godina!), a sukladno proglašenju demarkiranih područja (NN 51/2017) na području Međimurske županije zlatna žutica vinove loze se smatra ograničeno prisutna pri pojedinačnom trsju u pojedinim vinogradima na području katastarskih općina Sveti Urban, Dragoslavec i Železna Gora (ove katastarske općine uključuju 439 vinogradara sa površinom 400,3 ha)!

Međimurski vinogradari informacije o stanju proširenosti zlatne žutice u vinogradima mogu pronaći u tekstu „Odluke o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)“ u Narodnim Novinama broj 51 od 31.5. 2017.! Također, ista je obavijest prisutna na Internet stranici Ministarstva poljoprivrede http://www.mps.hr/ pod linkom: Zakonska regulativa – Biljno zdravstvo – Popis katastarskih čestica u demarkiranim područjima za štetni organizam Grapevine flavescence dorée MLO.

Prenositelj (vektor) američki cvrčak (Scaphoideus titanus) je nađen u svim zaraženim područjima! Brojnost vektora je različita od vinograda do vinograda, te ovisi o primjeni insekticida koje vinogradari koriste za suzbijanje drugih štetnika tijekom ljetnih mjeseci (grožđanih moljaca), kada se rokovi tretiranja poklapaju s vremenom suzbijanja američkog cvrčka! Nažalost, u vinogradima u kojima su provedene obavezne mjere suzbijanja naknadno u kolovozu i rujnu bilježimo veći broj ulova američkih cvrčaka na žutim ljepljivim pločama iz razloga što iz susjednih netretiranih vinograda vektori prelijeću u zaštićene položaje u kojima prestaje djelovanje primijenjenih insekticida u drugoj polovici lipnja i tijekom srpnja (npr. samo tijekom 24 sata (27.-28. srpnja o.g.) na 3 žute ljepljive ploče uhvaćeno je 7 odraslih oblika američkog cvrčka na lokalitetu Sveti Urban, u tretiranom nasadu udaljenom nekoliko stotina metara od 4 zapuštena i netretirana vinograda)! Dodatna zaštita u mjesecu kolovozu i rujnu nije moguća zbog početka dozrijevanja grožđa, blizine berbe i propisane karence! Iz tih razloga i dosadašnjih iskustva može se zaključiti da mjeru suzbijanja vektora u demarkiranom području moraju provoditi svi posjednici vinove loze, jer u protivnom širenje ove bolesti nije moguće zaustaviti!

Što sa zapuštenim vinogradima?!

Zapušteni (netretirani) vinogradi predstavljaju veliku opasnost za daljnje širenje zlatne žutice vinove loze. Stoga je njihovo krčenje u demarkiranom području obvezno! Nova „Naredba za poduzimanje mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze“ (NN 46/2017) u Članku 12. propisuje mjere u zapuštenim vinogradima u sigurnosnom i nezaraženom području: Fitosanitarni inspektor će narediti posjedniku zapuštenog vinograda u sigurnosnom području da ga u određenom roku privede kulturi, te ga redovito obrađuje i održava. Ako posjednik ne provodi ove mjere inspektor će narediti krčenje zapuštenog vinograda. Jedinice lokalne samouprave, Savjetodavna služba i druge osobe pružaju pomoć fitosanitarnoj inspekciji u pronalaženju zapuštenih vinograda i otkrivanju njihovih posjednika)!

Prema prijedlogu novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je upućen početkom kolovoza o.g. sa sjednice Vlade u saborsku proceduru, predviđa se da gradovi i općine zakorovljenu i napuštenu zemlju vlasnika koji nije dostupan ili je nepoznat mogu dati u zakup po tržišnoj cijeni. Novac koji se pritom dobije čekat će ga na posebnom računu pet godina, a nakon toga ide u namjensko trošenje za komasaciju.

Prilikom sumnje na moguće simptome zlatne žutice u vinogradu (npr. prva pojava početkom rujna 2017.) pomoć oko determinacije stvarnog uzroka žućenja i sušenja trsja vinogradari mogu potražiti u Savjetodavnoj službi u Čakovcu!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis