Uzgoj paprike rog na otvorenom

Paprika Capsicum annuum L. je jednogodišnja biljka iz porodice Solanaceae.

Sa sadnjom paprike počinje se kad srednja dnevna temperatura zraka pređe 15 C˚, ali pri tome treba paziti na kasne proljetne mrazove. Priprema tla za sadnju počinje u jesen dubokim oranjem, na 30-35 cm dubine. Mjesec dana prije presađivanja tlo se priprema kultiviranjem u finu strukturu spremnu za sadnju. Međuredni razmak sadnje treba biti 50-60 cm, unutar reda 40 cm za bujnije kultivare, a za manje bujne 15-25 cm. Paprika se može saditi na ravnu površinu ili na gredice. Najbolja predkultura za sadnju paprike su kulture iz porodice mahunarki, kao npr. grah i grašak. Osnovna gnojidba obavlja se u jesensko-zimskoj brazdi. Pošto paprika iznosi velike količine dušika, fosfora i kalija iz tla potrebna je pojačana gnojidba tla prije same sadnje.

Paprika traži dosta vode. Kod uzgoja paprike na otvorenom treba osigurati dovoljno vode za redovno navodnjavanje.

Paprika je značajan izvor vitamina C. Berba se obavlja ručno tijekom sunčanog dana, nakon rose. Nikad se ne bere nakon kiše, jer su tada plodovi vlažni pa tako brzo pljesnive i trunu. Pri berbi treba biti oprezan, grane su dosta krhke i lomljive te je stoga najbolje brati škarama. Glavna, odnosno finalna berba paprike rog za ajvar, je krajem kolovoza, kad se paprika bere svaka 2-3 dana.

Kao što je već istaknuto, paprika iznosi veliku količinu kalcija iz tla, stoga treba voditi računa o tome da uslijed nedostatka kalcija dolazi do vršne truleži.

Slika 2. Početak vršne truleži

Danas se ljudi susreću s propadanjem plodova paprike i svi se pitaju što se događa. Uslijed velike insolacije sunca na plodu su vidljive mrlje u obliku ožegotina. Takvi plodovi podložni su mjestu napada, plod počinje propadati i postaje voden, drugim riječima plod jednostavno gnjili.

Prilikom berbe plodove s većim oštećenjima treba mehanički odstraniti.

Propadanje plodova uslijed velike insolacije Sunca

Josipa Miličić, dipl. ing. agr., stručna suradnica za horikulturu, Podružnica
Savjetodavne službe Sisačko-moslavačke županije, Sunja

Pripremi za ispis