Napajanje pčela

Tjelesne stanice pčele su međusobno povezane, a cijeli organizam pčele je ispunjen vodom. Tijelo pčele sadrži četiri petine vode. Prema tome, svi biokemijski procesi se odvijaju u vodi. U nekim procesima se voda troši, kao na primjer pri cijepanju saharoze na jednostavnije šećere ili pri probavi bjelančevina, dok se pri drugim kemijskim reakcijama kao što je probava jednostavnih šećera voda oslobađa. Probavom 10 grama šećera oslobodi se 6 grama vode. Količina vode u pčelinjoj zajednici vrlo malo varira te je potrebno svaki gubitak vode koji nastaje disanjem ili izlučivanjem probavljene hrane, stalno nadoknađivati.

Osim za biokemijske procese voda služi i za fizikalne procese u košnici. Vodu pčele koriste za održavanje konstantne temperature i vlage, posebno u okolini legla.

Vodu pčele koriste za razrjeđivanje zaliha polena i meda za proizvodnju mliječi za ishranu legla. Za ishranu 100 ličinki vodu donosi 5 sabiračica. Dnevna potrošnje vode se kreće od 200 do 300 ml, a zabilježen je unos vode preko dvije litre kod ekstremno visokih temperatura. Računa se da u sezoni pčelinje društvo potroši oko 30 litara vode.

Pčele radije uzimaju vodu koja je toplija od okolnog zraka, a optimalna temperatura vode koju sabiru se kreće od 18 do 32 °C, također vole slanu vodu i to najviše vodu sa koncentracijom soli oko 0,3%. Vjerojatno iz tih razloga rado sakupljaju vodu u okolici gnojišta. U zimskom razdoblju pčele mogu koristiti vodu koja se kondenzira u unutrašnjosti košnice.

Kako bi se izbjeglo da pčele donose u košnicu vodu koja može biti zagađena, ili da sakupljajući vodu ometaju susjede, pčelar bi obavezno trebao postaviti pojilice sa higijenski ispravnom vodom u blizini pčelinjaka. Najvažnije je pčelama početi dodavati vodu u proljeće kada je voda neophodna za proizvodnju mliječi za ishranu legla. Nedostatak vode u tom razdoblju može izazvati začepljenje debelog crijeva što često za posljedicu ima uginuće velikog broja pčela (svibanjska bolest).

Voda se pčelama može davati u košnice ili izvan košnice. Najednostavniji način davanja vode u košnicu je taj da se u košnicu stavi jedan ili dva okvira u koje je uz pomoć crijeva ili kante za zaljevanje dodana voda . Ovaj način se primjenjuje u slučaju hitne potrebe (gubitak letačica ili zatvaranje pčela). Drugi način je korištenje staklenki sa rupicama na poklopcu a treći način je korištenje hranilica pomoću kojih se uz vodu mogu davati i pogače.

Kod postavljanja vanjskih pojilica pčelar mora voditi računa da se pčele ne mogu utopiti te da se lako čiste kako pojilice ne bi bile izvor širenja zaraze. Za jednu pčelinju zajednicu potrebno je osigurati oko 100 cm². Za izradu vanjskih pojilica koriste se različite posude sa plovcima, drvena korita, rebrasto staklo i slično. Važno je da se pojilice postave što prije u proljeće i da nikada ne ostanu bez vode kako pčele ne bi potražile vodu iz drugih izvora.

Jaromir Vrbicky, dipl.ing. agr.

Pripremi za ispis