Brigom o tlu omogućujemo poljoprivrednu proizvodnju – još jedna Učionica na otvorenom na području Koprivničko-križevačke županije

Konvencionalni način obrade tla i velik udio okopavinskih ratarskih vrsta na oraničnim površinama ima za posljedicu smanjenje sadržaja organske tvari u tlu. Danas je to jedan od „gorućih“ problema kojeg još uvijek poljoprivredni proizvođači nisu svjesni.

S ciljem razvijanja svijesti o potrebi kalcizacije kiselih tala i gnojidbi sukladno potrebama biljke, a u skladu sa stvarnom plodnošću tla uz istovremenu brigu o sadržaju organske tvari u tlu, organizirana je još jedna „učionica u polju“.

Dana 27. srpnja, u mjestu Peteranec (općina Peteranec, Koprivničko-križevačka županija) na obiteljskom gospodarstvu Blažotić i njihovoj parceli okupilo se 30-tak poljoprivrednih proizvođača koji su dobili informacije o temama:

  • Kalcizacija kiselih tala – materijali za kalcizaciju koji se nalaze na tržištu RH
  • Utjecaj gnojidbe na prinos i kvalitetu ratarskih proizvoda
  • Uloga organske tvari u tlu i njena važnost za „život“ tla i njegovu produktivnost

Nakon predavanja, na samoj parceli održan je prikaz primjene materijala za kalcizaciju i unošenje u tlo na strništu nakon žetve pšenice, na parceli na kojoj se prethodnom analizom utvrdilo da pripada u skupinu jako kiselih tala.

 

Kalcizacija tla kisele reakcije

Zašto baš sada, kad ratari napokon nakon žetve, a prije sjetve ozimih ratarskih vrsta, mogu malo odmoriti, stručnjaci organiziraju ovakav tip „učionice u polju“?

Ljetni su mjeseci idealni za provođenje kalcizacije! Sada je vrijeme upozoriti na važnost vraćanja organske tvari u tlo. Tendencija prodaje slame, korištenja biljne mase za proizvodnju bio-goriva, bez vraćanja organske tvari u tlo, postala je praksa. Broj stoke se smanjuje, neke parcele nisu gnojene stajskim gnojem, ali ni nikakvim drugim oblikom organskog gnojiva više od 3 desetljeća! Ukoliko ne razvijemo svijest o važnosti održavanja (povećanja) plodnosti tla osiromašit ćemo buduće generacije poljoprivrednih proizvođača, ali i potrošača poljoprivrednih proizvoda. Tlo je osnova poljoprivredne proizvodnje!

Zašto Peteranec?

Na području Koprivničko-križevačke županije prevladavaju kisela tla. Na nekim su područjima tla jako kisela. Slično je i u Peterancu.

Kroz dosadašnji savjetodavni rad organizirali smo prezentacije kalcizacije, prikazali različite materijale, upoznali poljoprivredne proizvođače s pravilnim načinom uzorkovanja tla, pedološkim laboratorijima u kojima se može obaviti analiza tla, postavili pokuse uz primjenu materijala za kalcizaciju i bez (na kiselom tlu), vagnuli prinos …

Ovaj puta primijenjen je materijal tvrtke Intercal d.o.o. iz Sirača. Predstavnica tvrtke Petrokemija d.o.o. iz Kutine istaknula je koji su proizvodi iz proizvodnog asortimana tvrtke primjereni za gnojidbu na tlima različite kemijske reakcije. Terenska savjetodavka istaknula je mogućnosti podizanja sadržaja organske tvari u tlu primjenom sideracije (zelene gnojidbe).

Nadam se da smo ostvarili cilj i zahvaljujem našem domaćinu, OPG-u Blažotić i svima koji su doprinijeli održavanju ove „Učionice u polju“.

Plan za daljnjim edukacijama tijekom kolovoza jesu ponovno „učionice u polju“ s temom soja i lucerna, jer ima i onih parcela koje svojom kvalitetom omogućuju uzgoj i ovih, zahtijevanih vrsta po pitanju kvalitete tla.

Osim učionica u polju, koncem mjeseca kolovoza pa sve do kraja 2017. godine organizirat će se osposobljavanja za mlade, ali i sve ostale zainteresirane poljoprivrednike.

mr. sc. Tatjana Međimurec
načelnica Odjela za ratarstvo

Pripremi za ispis