Predavanje Sanacija opožarenih višegodišnjih nasada

Ovo je prva edukacija za poljoprivrednike čiji su nasadi stradali u požarima koji su zahvatili Splitsko-dalmatinsku županiju.

Predavanje je održano u suradnji sa gradom Solinom i mjesnim odborima Mravince i Kučine, a prisustvovalo mu je 70 –ak poljoprivrednika.

Kroz prezentaciju i fotografije s prijašnjih požara poljoprivrednicima je ukazano na najbitnije momente u obnovi višegodišnjih nasada kao i na najčešće greške koje se događaju u tim zahvatima.

Osim stručnog djela poljoprivrednicima je ukazano na mogućnost prijave šteta nastalih uslijed elementarne nepogode, kao i mogućnost prijave na natječaj za Mjeru 5.; Podmjeru 5.2.; tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

U slijedećem periodu nastavljamo s istim aktivnostima na opožarenim površinama pa će se

praktičan prikaz obnove maslina održati 26. srpnja 2017. u Žrnovnici

i predavanje 28. srpnja 2017. u Tugarama.

Žarko Kovačić, dipl. ing. agr.,
viši stručni savjetnik, Omiš

Foto: Mirjana Perica, dipl. ing. agr.,
viša stručna savjetnica, Split

Pripremi za ispis