Održana još jedna učionica na otvorenom

Petnaestak zainteresiranih poljoprivrednika, na „licu mjesta“ mogli su upoznati sortiment soje vegetacijskih skupina dozrijevanja prikladnih za uzgoj na području sjeverozapadne Hrvatske i karakteristike pojedinih sorti.

Prikazan je i uspješan način suzbijanja korova, jednom od kombinacija registriranih herbicida za tu namjenu. Na dijelu parcele ostavljen je netretirani dio, kako bi se vidjela populacija korova i njihove vrste.

Soja – pokus – neprskani dio parcele

Soja – pokus – RWA i Agrochem

Na „učionici na otvorenom“ poljoprivrednici su upoznati i sa svojim obvezama dokazivanja korištenja genetski nemodificiranog deklariranog sjemena soje, roku za dostavu dokaza Regionalnim uredima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ulozi soje kao fiksatora dušika u plodoredu, popravku tla, o proizvodno vezanim potporama.

Također je kroz fotografije prikazan problem erozije tla na nagnutim terenima i predložene mjere zaštite tla izborom uzgajanih vrsta u plodoredu i načinom obrade tla. Obzirom na vremenske prilike prisutni poljoprivrednici upozoreni su na vjerojatno umanjenje očekivanog prinosa soje radi izuzetno visokih temperatura tijekom cvatnje. Istaknuta je važnost izbora parcele, rok i način sjetve i izbor sorte, gnojidbe i mogućnost inokulacije sjemena prije sjetve.

Reakcija soje na sušu na plitkom tlu

Soja, kvržične bakterije

Ovom prigodom zahvaljujem tvrtkama koje su donirale sjeme soje i herbicid, kao i obitelji Markešić na suradnji sa Savjetodavnom službom, a sve s ciljem edukacije poljoprivrednih proizvođača.

mr. sc. Tatjana Međimurec

Pripremi za ispis