Predavanje za šumoposjednike u Zagrebu

Djelatnice Savjetodavne službe, Natalija Cvjetković, mag. ing. silv. i Maja Mihaljinec, mag. ing. silv. održale su predavanje i upoznale nazočne šumoposjednike s postupkom i prednostima upisa u Upisnik šumoposjednika kako bi ostvarili prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, nacionalnih fondova te fondova Europske unije. Također, održano je predavanje o radovima u šumama šumoposjednika koji se financiraju te kako se prijaviti i podnijeti zahtjev za financiranje istih. Posljednje predavanje bilo je na temu šumskih prometnica, objave javnog poziva za njihovo održavanje, koraka do subvencija, vrednovanja te korištenja šumskih prometnica.  

Predstavnik Prosilve d.o.o. – za gospodarenje šumama, Alen Berta, dipl. ing. šum., upoznao je zainteresirane šumoposjednike s Programom gospodarenja šumoposjednika „Čučerje – Šašinovec“.
Nakon izlaganja održana je kratka rasprava koja se najvećim dijelom odnosila na korištenje financijskih sredstava iz općekorisnih funkcija šuma te održavanje šumskih prometnica.

Petra Vodička, mag.ing. silv.

                                                                                                            

Pripremi za ispis