Obavijest tržnim proizvođačima krumpira! 12.06.2017.

Posljednja uputa za zaštitu cime krumpira upućena je krajem mjeseca svibnja o.g., odnosno prije 13 dana (31.5. 2017.)! U proteklom je razdoblju na većini mjernih lokaliteta u središnjem i istočnom dijelu Međimurja zabilježeno vrlo sparno i toplo vremensko razdoblje. Prosječna je vlažnost zraka u prvoj dekadi lipnja o.g. iznosi gotovo 85 % (u višegodišnjem nasadu na mjernom lokalitetu u zapadnom dijelu Županije 91,2 %), a najviše su temperature zraka hladovini iznosile od 24° do 30°C! Intenzitet sunčana zračenja je pojedinih dana bio vrlo izražen (vidi Tablicu 1.). Oborina je u prvoj dekadi ovog mjeseca bilo gotovo svakog dana, ali u vrlo različitim količinama (vidi Tablicu 1.). Najviše je kiše palo u središnjem dijelu Međimurja uz rijeku Dravu (lokalitet Orehovica) (veća opasnost od moguće prve pojeve krumpirove plijesni – Phytophthora). Krumpir je započeo cvatnjom u većine dominantnih sorata, ali razvojem cime na mnogim poljima još nije prekrio humke. Kao planinska biljka zahtjeva mjesečno dobro raspoređenih barem 100-120 mm oborina.

Tablica 1. Neki meteorološki podatci za mjesec lipanj o.g. (1.-11.6.) na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju:

Lokalitet

Oborine (mm)

Srednja temperatura

Vlaženje lišća

Ukupno zračenja W/m²

Novakovec

20,2 mm

19,0°C

3.585 minuta

*44.669

Belica

34,6 mm

19,7°C

4.595 minuta

74.273

Orehovica

63,8 mm

19,9°C

3.640 minuta

70.098

D. Pustakovec

22,8 mm

19,1°C

4.620 minuta

72.831

*mjerni uređaj ispod mreže protiv tuče!

Prosječna vlažnost zraka u okolici Čakovca 84,8 % (lokalitet Belica)!

U takvim se uvjetima na cimi krumpira pojavljuju prvi znakovi paleži lišća od visokih temperatura i štetnog UV zračenja (naročito nakon 31.5. 2017.), te prvi simptomi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani) (npr. Arizona i sl.). U narednih 5-6 dana ponovno očekujemo relativno suho i vruće razdoblje s najvišim temperaturama zraka u rasponu 27°-30°C!

U razdoblju 25. svibnja – 8. lipnja o.g. bilježili smo masovniju pojavu ličinki prezimljujuće populacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata). Neki su proizvođači u proteklom razdoblju započeli natapati usjeve "kišenjem" (orošavanjem). Iskustva iz ranijih sezona dokazuju da je cima nekih sorata krumpira vrlo osjetljiva na visoke temperature i jaku ukupnu dnevnu sunčanu svjetlost (>7.000 W/m²), pa se javlja palež lišća (koja po znakovima nalikuje krumpirovoj plijesni), a vrlo su osjetljive sorte Adora, Artemis, Belarosa, Labella, Madeleine, Marabel, Oriana, Riviera, Vineta i dr.

Naprotiv, neke sorte krumpira unatoč visokim temperaturama zraka, nedostatku vlage i pojačanoj sunčanoj radijaciji dobro podnose ove ekstremne uvjete pa njihova cima ne pokazuje znakove paleži (npr. sorte Agria, Roko, Kuroda, Rudolph, Mozart, Rodeo, Sylvana, Aladin, Laura i dr.).

U poljskom mikro-pokusu Savjetodavne službe suzbijanja bolesti cime krumpira (lokalitet Mursko Središće, četiri sorte krumpira: Esme, Ranomi, Arizona i Laperla) na netretiranim se biljkama pojavljuje samo koncentrična pjegavost (Alternaria solani), a pojavu krumpirove plijesni (Phytophthora infestans) na nezaštićenim biljkama nismo zabilježili!

 

U narednim danima očekujemo nekoliko desetaka mm kiše, a razmaci tretiranja u zaštitama cime krumpira na većini polja u Međimurju ove sezone mogu iznositi 12-14 dana!

Bolji preventivni učinak protiv plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophthora) daju specifični pripravci : Infinito SC (1,2-1,6 lit./ha), Revus SC (0,6 lit./ha) i Ranman Top SC (0,5 lit./ha), dok bolju zaštitu od koncentrične pjegavosti (Alternaria) daju fungicidi Ortiva SC (0,5 lit./ha), Difkor EC (0,2 lit./ha) i Signum DF (0,2 kg/ha). Moguće je kombinirati njihovu primjenu.

Fungicidi registrirani za suzbijanje plamenjače krumpira (Phytophthora) a koji daju istovremeno dobar postrani učinak na koncentričnu pjegavost (Alternaria) su Shirlan SC (0,3-0,4 lit./ha) i Equation PRO (0,4 kg/ha).

Dopuštenje za suzbijanje obje najvažnije bolesti cime krumpira, plamenjače (Phytophthora) i koncentrične ili crne pjegavosti (Alternaria), u našoj zemlji imaju neki od navedenih pripravaka: Acrobat MZ u količini 2,0 kg/ha, Antracol Combi WP ili Manoxanil WP u količini 2,5 kg/ha, Electis WG u količini 1,8-2 kg/ha, Profilux DF u količini 2,5 kg/ha, Zignal Super SC (0,5 lit./ha) i dr.!

Mjere zaštite provoditi uz utrošak škropiva 400-600 lit./ha (prilagođeno visini cime krumpira: npr. na svakih 10 cm visine cime krumpira utrošiti 100 litara škropiva/ha, poljskom prskalicom bez zračne potpore!). Razmaci tretiranja u sadašnjim uvjetima mogu iznositi 14-15 dana!

Započinje iskapanje uroda sa polja gdje se uzgaja rani krumpira, pa u tom slučaju voditi računa da se u narednim danima koriste pripravci kraće karence (7 dana)! Kratku karencu u trajanju samo 7 dana imaju pripravci Ranman Top SC, Revus SC, Ortiva SC i Shirlan SC, pa ih je moguće koristiti u završnim tretiranjima usjeva ranih sorata, s kojih se urodi gomolja planiraju vaditi kao "mladi krumpir"! Od insekticida za suzbijanje krumpirove zlatice kraću karencu (7 dana) ima pripravak Mospilan SP.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis