Obavijest voćarima! 05.05.2017.

Nestabilne vremenske prilike vladale su našom Županijom u proteklom periodu. Kako metereolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme, voćarima preporučujemo zaštitu od uzročnika bolesti čađave krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) i pepelnice na jabukama (Podosphaera leucotricha).

Čim vremenske prilike dozvole izvršiti zaštitu u nasadima jabuka i krušaka koristeći se kombinacijom  fungicida sistemičnog djelovanja i kontaktnog djelovanja.

Sistemični pripravcai su: Indar 5EW, Score 250 EC, Difcor,Agro EC. Ovi pripravci imaju djelovanje i na pepelnicu.

Preventivni pripravci su:  Captan 80 WG, Captan WP50,DIthane M-45, Delan 700WDG, Mankozeb, Star 80, Manfi 80 WP i dr.

Zabilježena je velika populacija minera kružnih mina (Leucoptera malifoella) na postavljenim feromonima,  stoga preporučujemo vlasnicima voćnjaka da pregledaju lisne površine na prisutnost mina i po potrebi izvršiti zaštitu koristeći se jednim od insekticida: Confidor SL200, Boxer 200SL, Dali, Mospilan 20SP, Calypso SC480.

Prije upotrebe pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno uputi i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, ambalažu propisno zbrinuti, prskanje obavezno evidentirati.

Mara Maglić dipl.ing
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna. hr 

Pripremi za ispis