Obavijest proizvođačima jare zobi! 05.05.2017.

Premda je ove godine sjetva jare zobi obavljena u optimalnim rokovima sjetve, usjevi su slabije (sporije) rasli i razvijali se zbog nedostatka oborina  i iznadprosječno toplog razdoblja u drugoj polovici ožujka i prvoj polovicu travnja o.g.! Nakon dužeg smo razdoblja u posljednjih sedam dana zabilježili na svim mjernim lokalitetima u Međimurju padaline u količini od 20tak do 30tak mm a nove oborine najavljuju se narednog vikenda (07.5. 2017.)! Prema iskustvima iz ranijih godina najčešće kategorije štetnih organizama protiv kojih u usjevima jare zobi poduzimamo mjere usmjerene kemijske zaštite jesu širokolisnati korovi (uglavnom sjemenski ili jednogodišnji) i lema ili žitni balac (Oulema melanopus).

Hladni sjeverni vjetrovi i niske temperature zraka u zadnjoj dekadi mjeseca travnja pothladili su usjeve zobi, a naknadno toplije vrijeme koje očekujemo već idućeg tjedna (+23°C) uz zabilježenu vlagu u proteklim i narednim danima, pogodovat će brzom razvoju jednogodišnjih širokolisnih korova.

Stoga u narednom razdoblju savjetujemo planirati primjenu u usjevima jare zobi nekih od dopuštenih herbicida navedenih u Tablici 1.

Tablica 1. Mogući izbor herbicida za suzbijanje korova u usjevima jare zobi:

Djelatne tvari

Pripravci

Primjena

bentazon

Basagran Super SL

1,5-2 lit./ha

fluroksipir

Starane, Pluss EC, Patrol 200 EC, Starline, Fluxyr 200 EC, Tomigan 250 EC

0,4-0,8 lit./ha

triasulfuron

Logran WG

35-40 grama/ha

amidosulfuron

Grodyl WG

40 grama/ha

tribenuron

Granstar DF

10-25 grama/ha

florasulam + aminopiralid

Lancelot WG

30-33 grama/ha

fluroksipir + klopiralid

Vega EC

1-1,5 lit./ha

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Primjenu herbicida uvijek preporučujemo obavljati tijekom mirnog dijela dana (najbolje u večernjim satima), pridržavajući se ograničenja navedenih u uputama (npr. karenca za slamu ako se koristi kao stelja domaćim životinjama).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis