Obavijest proizvođačima jabuka! 21.04.2017.

U ranim jutarnjim satima dio agroklimatskih stanica na području naše županije zabilježio je negativnu temperaturu zraka u trajanju 3-4 sata. Meteorolozi mogućnost negativnih temperatura najavljuju i za sljedeće jutro.

Tablica 1. Minimalna temepratura za bilježena u ranim jutarnjim satima 21.04.2017.

Lokalitet

Minimalna temperatura zraka

Koprivnica

-1,5°C

Virje

-1,2°C

Đelekovec

-1,1°C

Novigrad Podravski

0,0°C

Kozarevac

0,2°C

Carevdar

0,3°C

Kalnik

0,5°C

Križevci

1,0°C

 

U nasadima jabuka stradalima od mraza moguće je u roku 24 sata od smrzavanja koristiti pripravke na osnovi giberelinske kiseline radi poticanja partenogeneze plodova, odnosno razvoja ploda bez sjemenog zametka.

Za zaštitu jabuka od uzročnika krastavosti plodova (Venturia inaequalis) preporučamo primjenu preventivnih pripravaka Delan 700 WDG, Delan Pro, Dithane M-45, Mankozeb, Pencozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Faban ili Chorus 75 WG.

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom, (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG ili Tercel WG. Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prije novih oborina.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail:
Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis