Obavijest voćarima! 19.04.2017.

Prema meteorološkoj prognozi, idućih nekoliko dana nas očekuje nestabilno vrijeme sa mogućim oborinama. Sa uvjetima jačeg kišnog razdoblja  stvaraju se uvjeti za početni razvoj bolesti koštićavih vrsta, kao što su: Šupljikavost lišća ( Stigmina carpophilla), kozičavosti lista ( Blumeriell jaapi), pepelnice ( Sphaerotheca pannosa var. Persica), a na šljivama hrđa šljive ( Tranzchelia pruni spinosae).

Zaštitu je moguće  provesti  sa jednim od pripravaka sa površinskim djelovanjem: ili Captan ( dozvola za šljive, breskve, nektarine)ili Dithane M-45 (šljive),i po potrebi im dodati ili samo koristiti jedan od sistemičnih  pripravaka: ili Nativo  WG (breskve, nektarine,šljive i trešnje),ili Indar5 EW (šljive,trešnje,marelice i breskve) ili  Chorus 50 WG( dozvola za breskvu,nektarinu,marelicu i šljivu,višnja,trešnja) ili Signum(koštićave voćke) dr.

Završetkom cvatnje šljive, krajem masovnog otpadanja latica, provesti suzbijanje šljivine osice sa pripravkom Mospilanom, koji osim šljivine osice, suzbija i lisne uši. Suzbijanje je potrebno provesti ili u ranim jutarnjim ili večernjim satima kada pčele medarice ne lete.

Zaštitu obaviti po mirnom vremenu.

 Preporučene pripravke potrebno je primijeniti prema uputama proizvođača. Svako tretiranje je potrebno evidentirati i ambalažu je potrebno zbrinuti na zakonom propisan način.

                                                                                Dipl ing. Agr. Zrinka Krpan-Buić
E-mail: Zrinka.Krpan.Buic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis