Obavijest proizvođačima kukuruza o mogućnostima preventivnog suzbijanja korova primjenom zemljišnih 14.04.2017.

Od početka ovog tjedna započela je rana sjetva kukuruza, a većina polja će biti zasijana dominantnom kulturom na međimurskim poljima u narednom razdoblju. U najraširenijoj "okopavini" proizvođači uglavnom kemijski suzbijaju neželjene biljke, a ovisno o dominantnim korovnim vrstama po pojedinim parcelama treba birati način (rokove) i izbor pripravaka (herbicida). Proizvođači kukuruza mogu obaviti "preventivno" suzbijanje sjemenskih širokolisnatih i travnih korova primjenom zemljišnih herbicida. Dugo očekivane količine oborina moguće su danima 16. i 18. travnja o.g.! Uz dobru sjetvenu pripremu tla, količina i raspored oborina značajno utječu na učinkovitost zemljišnih (rezidualnih) herbicida!

Na poljima kukuruza gdje ima višegodišnjih korova, npr. pirike (Agropyron), osjaka (Cirsium), slaka (Convolvulus), divljeg sirka (Sorghum) i sl. treba planirati naknadnu primjenu herbicida nakon nicanja kukuruza i korova (post-em), jer se višegodišnji korovi koji rastu iz podzemnih izdanaka ne mogu uspješno suzbiti zemljišnim herbicidima. U našoj zemlji imamo veći broj registriranih pripravaka za suzbijanje korova u kukuruzu, pa je moguće je prema Tablicama 1., 2., i 3. planirati primjenu različitih pripravka u suzbijanju korova kukuruza već nakon sjetve a prije nicanja, odnosno neki od njih se mogu koristiti i nakon nicanja do 3. (ili 4.) lista kukuruza.

Tablica 1. Neki pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu (npr. Ambrosia, Chenopodium, Amaranthus, Polygonum):

Djelatna tvar

Pripravak

Količina kg (lit.)/ha

Vrijeme primjene

mezotrion

Callisto 480 SC

0,2-0,3

Pre-em

flumioksazin

Pledge 50 WP

0,08

Pre-em

izoksaflutol + tienkarbazon-metil

Adengo SC

0,44

Pre-em

flukloridon

Racer, Racer 25 CS, Master, Roko EC

1-1,5

Pre-em

terbutilazin

Click 50 FL

1,5-2,0 (2,5)

Pre-em

linuron

Afalon, Linurex 50 SC

2-2,5

Pre-em

Tablica 2. Neki pripravci za suzbijanje jednogodišnjih travnih (npr. Echinochloa, Setaria, Poa, Digitaria i sl.) i nekih širokolisnih korova u kukuruzu:

Djelatna tvar

Pripravak

Količina kg (lit.)/ha

Vrijeme primjene

alfa-metolaklor

Dual 960 Gold

1-1,2

Pre-em

(S)-dimetenamid

Frontier X 2

1-1,4

Pre-em

pendimetalin

Stomp 330 EC, Strong, Dost, Pendigan 330 EC

Stomp Aqua

4-6

 

 

2,5-3

Pre-em

petoksamid

Koban 600

2-3

Pre-em ili do 3. lista

Tablica 3. Neki kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu:

Djelatna tvar

Pripravak

Količina kg (lit.)/ha

Vrijeme primjene

alfa-metolaklor & terbutilazin

Primextra TZ Gold 500 SC

4-5

Pre-em, post-em

alfa-metolaklor & terbutilazin & mezotrion

Lumax

2,5-4

(doza ovisi o vremenu primjene)

Pre-em, post-em

terbutilazin & (S)dimetenamid

Akris

3-4

Pre-em ili do 3.lista

petoksamid & terbutilazin

Koban T

3-4

Pre-em ili do 3. lista

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Neke od navedenih pripravaka je potrebno obavezno primijeniti prije nicanja kukuruza (npr. Pledge WP, Merlin WG) jer naknadno u kombinaciji sa zemljišnim graminicidima fitotoksično djeluju na iznikle biljčice kukuruza. Primijeniti propisane količine pripravaka prema uputama, prskati za mirna vremena, a utrošiti 250-400 litara škropiva/ha (spriječiti zanošenje na osjetljive susjedne usjeve u nicanju – npr. krumpir, šećernu repu, mrkvu i slično).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis