Obavijest proizvođačima pšenice! 13.04.2017.

Ratarima-proizvođačima ozime pšenice– preporučamo kontrolu usjeva na prisutnost bolesti koje se javljaju na listu – lisne pjegavosti (Septoria tritici) i ponegdje hrđa (Puccinia spp.). Za sve koji planiraju najmanje dvije zaštite pšenice,vrijeme je da u idućih nekoliko dana izvrše prvo tretiranje protiv navedenih bolesti koje su zamijećene na pojedinim lokacijama na području naše županije.

Za suzbijanje ovih bolesti registrirani su fungicidi: Amistar 250 Ec, Amistar opti, Aretea plus, Dithane M 45, Folicur EW 250, Impact 25 Sc,  pinozeb M 45, Riza, Cyproxy, Azocip, Elatus plus, Cherokee, Sequris extra, Comrade, Azaka, Archer max, Tilt 250 EC, Sphere 535 SC, Shavit 250 EC.

Tretiranje izvršiti po mirnom vremenu uz utrošak 200-400I vode/ ha.

Također je uočena pojava odraslog oblika crvenog žitnog balca ( Oulema melanopus) . Kritičan broj odraslih  više od 25 odraslih po m2 .  Tretiranjem rubnih dijelova usjeva insekticidima : Fastac 10 EC, Karate zeon, Proteus 110 OD, Biscaya, Poleci, Cytrin max.

Sredstvo primijeniti sukladno etiketi korištenog sredstva , zbrinuti ambalažu na propisani način, redovito voditi evidenciju korištenih sredstava za zaštitu bilja!

                                                                                                                             Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis