Strukovno osposobljavanje u Goli

Poljoprivredni proizvođači mogu izabrati područje osposobljavanja prema svom interesu, a mogu pohađati i više programa.

U doba mirovanja vegetacije, kad većina poljoprivrednika ima više vremena za edukacije, u općini Gola je održano strukovno osposobljavanje iz područja ratarstva od 20. do 23. prosinca 2016. za 28 poljoprivrednika. Na području Općine Gola ukupno je 52 nositelja poljoprivrednih gospodarstava, korisnika potpora koji ostvaruju uvjete za plaćanje za mlade poljoprivrednike. Ti su korisnici dužni imati:

  • minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog usmjerenja ili

  • završen ili u tijeku diplomski ili preddiplomski studij iz područja biotehničkih znanosti – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije, ili biomedicine i zdravstva – polja veterinarske medicine, ili

  • završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ili

  • završen program edukacije u okviru Mjere 1 Programa ruralnog razvoja.

Korisnici koji su podnijeli zahtjev za plaćanje za mladog poljoprivrednika po prvi puta u 2015. ili u 2016. godini, dužni su do 31. prosinca  2017. dostaviti regionalnom uredu Agencije za plaćanja kopiju dokumenta o obrazovanju, uz predočenje originala na uvid. Podatke o završenom obrazovanju poljoprivrednika regionalni ured Agencije za plaćanja upisuje u Upisnik poljoprivrednika. Neispunjavanje obveze ima za posljedicu obvezu povrata isplaćenih sredstava za plaćanje za mladog poljoprivrednika.

Od ukupno 28 polaznika, strukovno osposobljavanje pohađalo je 15  nositelja poljoprivrednih gospodarstava, korisnika potpora za plaćanje za mlade poljoprivrednike. Ostali polaznici osposobljavanja su poljoprivrednici koji nemaju obvezu za pohađanjem edukacija, ali su odlučili proširiti svoja znanja i prijavili se na osposobljavanje. Dakle, 46% polaznika ovog osposobljavanja, dobrovoljno su odlučili proširiti svoja znanja. Analiza obrazaca za ocjenu strukovnog osposobljavanja pokazuje zadovoljstvo polaznika edukacije, a većina polaznika najkorisnijim dijelovima su ocijenili praktični dio, odnosno vježbe. Kao jedan od izvođača strukovnog osposobljavanja želim izraziti zadovoljstvo interaktivnim sudjelovanjem polaznika i komentarima o potrebi češćih edukacija.

 

Tečajevi će se u pojedinim područjima održavati sukladno interesu, potrebama i odazivu polaznika, a raspored održavanja svih tečajeva bit će najavljen najmanje 14 dana unaprijed i može se pogledati na:

https://www.savjetodavna.hr/projekti/45/240/mjera-1/najava-tecajeva-i-prijava.

mr. sc. Tatjana Međimurec
viša koordinatorica za ratarstvo

Pripremi za ispis