Održan prvi program strukovnog osposobljavanja za poljoprivrednike iz operacije 1.1.2., mjere M01., Programa ruralnog razvoja RH

Ovaj program je jedan od 3 kratka šestosatna programa odobrena od strane nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede, a izrađen je u dogovoru s Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane. Pohađanjem ovog osposobljavanja subjekti u poslovanju s hranom ispunjavaju obavezu pohađanja izobrazbe iz područja uvjeta sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka (članak 6. Pravilnika o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava, NN 68/15) pri čemu su svi polaznici polagali kratki pisani test znanja i dobili odgovarajuću potvrdu o završenom programu osposobljavanja.

Ovo je prvi u nizu strukovnih osposobljavanja iz operacije 1.1.2. „Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike“, podmjere 1.2. „Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina“, Mjere 1. Programa ruralnog razvoja RH „Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja“.

Savjetodavna služba je pripremila 21 program strukovnog osposobljavanja kroz ovu operaciju i to 6 iz područja bilinogojstva (Ratarstvo, Povrtlarstvo, Voćarstvo, Maslinarstvo, Vinogradarstvo i Ljekovito i aromatično bilje) te 15 iz područja stočarstva (Proizvodnja mlijeka, Proizvodnja goveđeg mesa, Proizvodnja prasadi, Tov svinja, Ovčarstvo, Kozarstvo, Peradarstvo, Pčelarstvo, Uzgoj kopitara, Ekološko stočarstvo Prerada mlijeka, Prerada mesa, Zahtjevi higijene mužnje u primarnoj proizvodnji mlijeka, Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka, Uvjeti zaštite i dobrobiti u uzgoju svinja) od čega su zadnja tri kratka, šestosatna programa kao obveza poljoprivrednika po posebnim propisima.

Ostali programi imaju satnicu između 23 i 56 sati te su svi odobreni od nadležnog tijela Ministarstva poljoprivrede. Završetak bilo kojeg od tih programa se priznaje kao ispunjavanje obveze izobrazbe za korisnike potpore za mlade poljoprivrednike u okviru Izravnih plaćanja.

Program „Uvjeti sigurnosti hrane u proizvodnji i preradi mlijeka“ su proveli savjetnici: Milan Husnjak, Predrag Janeš, Anđelka Pejaković, Višnja Krapljan uz pomoć kolega Emilije Cimerman, Ivanke Bervide i Daria Zagorca, a obuhvatio je slijedeće teme:

  1. Higijenski uvjeti u proizvodnji mlijeka, patogene bakterije
  2. Primjena HACCP načela u proizvodnji i preradi mlijeka, zakonska osnova
  3. Analiza opasnosti i kontrolnih kritičnih točaka u cijelom lancu proizvodnje i prerade mlijeka – teorijski dio i vježbe
  4. Mikroorganizmi uzročnici kontaminacije proizvoda i pokazatelji higijene hrane
  5. Praktična primjena Vodiča za dobru higijensku praksu i načela HACCP sustava – vježbe

Nakon uspješno provedenog prvog strukovnog osposobljavanja iz operacije 1.1.2. slijedi novi izazov i provedba 34 satnog programa (petodnevni program) „Prerada mlijeka“.  Ovaj program će se po prvi puta provoditi u organizaciji Savjetodavne službe od 12. do 16. prosinca 2016. godine u Babinoj Gredi u Vukovarsko srijemskoj županiji za grupu proizvođača mlijeka zainteresiranih za dodatna znanja u oplemenjivanju i proširenju postojeće proizvodnje na dodatnu djelatnost prerade koja može predstavljati i jedno od mogućih rješenja ostvarenja dodatnog izvora prihoda.

Sve dodatne informacije o ovom programu ili drugim tečajevima možete saznati od najbližeg savjetnika ili na:

https://www.savjetodavna.hr/projekti/45/240/mjera-1/najava-tecajeva-i-prijava/.

Anđelka Pejaković, dipl. ing. agr.
Podružnica Zagrebačke županije

Pripremi za ispis