Obavijest ratarima! 24.10.2016.

Nakon sjetve ozime pšenice , potrebno je izvršiti zaštitu protiv korova koji niću zajedno kulturom te su konkurentni za prostor, hranjiva, svjetlo i vodu. Korove je najoptimalnije suzbijati kad je  pšenica u razvojnoj fazi 2-3 lista.  Mogući korovi koji niću zajedno sa pšenicom : travni slakoperka, vlasnjača, mišji repak i divlja zob; širokolisni korovi- kamilica, jarmen, mišjakinja, priljepača, crvena mrtva kopriva, dvornik , i dr.

Preporuka je izvršiti zaštitu nekim od navedenih herbicida: Hussar OD, Alister grande, Biathlon 4D+Dash, Tolurex 50 SC, Tornado forte, Protugan 50 SC, Herbaflex, Legato plus ( do faze BBCH 13), Filon 80 EC, Logran, Dicopur top                                                                         

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na  web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!                                                          

                                                                                                                                                                Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis