Obavijest proizvođačima uljane repice 27.09.2016.

Uljana repica je u fazi 2-6 razvijenih listova, ovisno o vremenu sjetve. Prognoza vremena, dnevna temperatura, pogodna  je za primjenu herbicida u uljanoj repici. Idealno je vrijeme za suzbijanje travnih korova, naročito samoniklih žitarica i nekih širokolisnih korova, naravno na parcelama na kojima taj problem korovnih vrsta postoji.

Preporučeni herbicidi za suzbijanje travnih korova su: Agil 100 EC, Focus ultra, Fusilade forte,  Gepard 050 EC, Kerb 50 W, Leopard 5 EC, Pantera QT, Select super, Traga, Sultan 50 SC (stadij uljane repice 1-4 lista), Quick 5 EC.

Ako ima potrebe za korekciju širokolisnih korova, recimo kamilica (Matricaria sp.) dozvoljeni herbicidi su: Boss, Logo 300, Lontrax, Lontrel 300, Sultan 50 SC.

Zaštitu je potrebno izvršiti po mirnom vremenu uz utrošak 200-400l vode/ha.

Potrebno je razmišljati i o upotrebi fungicida na uljanoj repici za regulaciju rasta, a čija je primjena u jesen, znači ovo vrijeme, kad je razvijeno 6 pravih listova biljke. Preporuka će biti krajem tjedna.

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o korištenim sredstvima za zaštitu bilja, a podaci o svim registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. (barem jednom)!                                                        

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis