ORGANICA 2016.

Tijekom sajma predviđena su stručna predavanja na temu ekološke poljoprivredne proizvodnje, osobito biodinamičke proizvodnje hrane, te će biti predstavljena i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja uzgajaju hranu na ovaj način. Također, bit će riječi o marketingu i izvozu ekoloških proizvoda.

Program sajma

mr. sc. Marija Ševar
viša koordinatorica za ekološku poljoprivredu

Pripremi za ispis