Obavijest proizvođačima uljane repice! 23.09.2016.

Upozoravamo proizvođače uljane repice na napad štetnika u fazi  nicanju repice. Najznačajniji štetnici su kupusni buhači, repičin crveno-glavi buhač(Psylliodes chrysocephala), repičina osa listarica (Athalia colibri),  pipa terminalnog pupa (Ceutorhynchus picitarsis) i puževi. Kasnije štete mogu praviti glodavci i divljač!

Stoga proizvođače uljane repice ujesen upozoravamo na redovito praćenje  zdravstvenog stanja dok su  mlade biljčice u fazi nicanja, kotiledona i prvih listova, prepoznati jesenske nametnike i prema potrebi poduzeti jesensko tretiranje dopuštenim insekticidima! Kritična brojka za crvenoglavog repičinog buhača ukoliko se pronađe 2 buhača na m². Primijeniti jedan od insekticida:Direct, Fastac 10 EC, Decis 1.25, Karate Zeon, Sumialfa 5 FL. Svi navedeni pripravci spadaju u skupinu sintetskih piretroida i smiju se koristiti samo jednom u vegetaciji!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim, korisnici sredstava za zaštitu bilja trebaju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pozivamo poljoprivredne proizvođače  da se odazovu na obvezno atestiranje uređaja za aplikaciju jer zakonski rok istječe 26.11.2016.

Đurđica Kšenek, dipl. ing, agr.

Pripremi za ispis