Obavijest proizvođačima agruma! 22.09.2016.

Upozoravaju se proizvođači  agruma da se mediteranska voćna muha  lovi u visokom intenzitetu te  se očekuje zaraza na srednjim i kasnim sortama mandarina i ostalih agruma (naranča, grejp, limun i  kumkvat ). Optimalni trenutak za zarazu je kad plod mijenja boju iz zelene u narančastu odnosno žutu.

 Najugroženija područja su dijelovi Metkovića (Klada, Bočina, Jerkovac  te rubna područja  Vrbovaca i Koševa ) , Pelješca ( Ston, Janjina, Trpanj i Orebić ) te Dubrovačko primorje. U spomenutim područjima dominiraju  vrtovi i okućnice  s mješovitim voćnjacima koji su domaćini mediteranske voćne muhe .

Preporučujemo napraviti tretiranje cijele krošnje insekticidom  strogo vodeći računa o karenci. Zaštitu je moguće napraviti pripravkom Mospilan ( K= 21 dan ) , Decis ( K=30 dana) , Rogor 40 ili Perfekthion  ( K=35 dana) ili  Succes bait (K=3 dana) .

U cilju smanjenja populacije mediteranske voćne muhe podsjećamo proizvođače i hobiste  na obveznu mjeru sanitacije voćnjaka prema Naredbi NN ( 85/14) na ugroženim područjima u RH. U  smislu ove naredbe to je područje Dubrovačko-neretvanske županije , a dolina rijeke Neretve je  područje od posebnog gospodarskog značaja.

Na ugroženim područjima  posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su provoditi higijenske mjere skupljanja svih otpalih plodova s tla te skupljanje oštećenih i drugih zaostalih plodova najkasnije u roku 24 sata nakon berbe. Glavne biljke domaćini sredozemne voćne muhe u smislu ove Naredbe jesu: mandarina, klementina, naranča, kaki, nešpula, smokva, jabuka,marelica, šljiva, breskva i nektarina, japanska šljiva i kruška.

Prikupljene plodove treba zbrinuti na način da se učinkovito unište ličinke sredozemne voćne muhe :

-skupljanjem plodova u plastične vreće i čuvanje u zatvorenim vrećama najmanje 10 dana ili

-zakopavanjem plodova te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 cm

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi fitosanitarna inspekcija.

Ivana Tomac Talajić dipl.ing.agr.
E-mail:Ivana.Tomac.Talajic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis